Stari Grad  Trebinje – Kastel

Stari Grad Trebinje – Kastel će vas odmah osvojiti

Stari Grad Kastel će vas odmah osvojiti, vaše je samo da ga posjetite.

Trebinje je već godinama mnogima na listi obaveznih posjeta tokom godine. Ovaj grad je jedan sunčani “gradić” u koji svi vole doći, pogotovo kada su u ostatku države uglavnom niže temperature, velika je vjerovanoća da je Trebinje toplije za nekoliko stepeni.

Šta posjetiti u Starom Gradu Trebinju – Kastel

Obavezno posjetite Tvrđavu Strač, austrugarsku vojnu utvrdu, zatim Osman Pašinu Džamiju, Muzej Hercegovine koji su ustvari simbol i dijelovi Starog Grada.

Osim toga ne zaboravite na rijeku Trebišnjicu, mostove, Hercegovačku Gračanicu, manastire i crkve koji su jedni od glavnih razloga zašto posjetiti Trebinje!

Vrijedi spomenuti Manastir Tvrdoš, Arslanagića most, Anđelkinu kuću, kao i nešto modernije poput Kompleks grada sunca.

Sve ovo čini ovaj grad jedinstvenim, te vas mami da ga posjetite i doživite.

Što se Hercegovine tiče, ona je prepuna prelijepih lokacija pa ne zaboravite posjetiti lokacije kao što je Počitelj


Historija  Starog Grada Kastel

Grad Trebinje ima itekako bogatu historiju. U Hercegovini se nalazi Memorijalni kompleks Bitka na Neretvi.

Danas je ovo jedna od važnijih turističkih atrakcija Trebinja, zajedno sa Muzejom Hercegovine i Osman-pašinom džamijom koji se nalaze unutar Starog grada.

Stari grad u Trebinju, poznat i kao Kastel, nastao je početkom 18  vijeka. Prve četiri decenije nazivao se Ban-virom, po mjestu gdje je rijeka Trebišnjica inače  najdublja. Za razvoj grada u tursko vrijeme, kada se oko njega počelo formirati i manje trgovačko naselje, najzaslužniji je bio Osman-paša Resulbegović.

Ovaj grad se počeo razvijati nakon pada Herceg Novog u ruke Mletačke republike. Iako do sada nisu obavljena sveobuhvatna arheološka istraživanja, postoje čvrste pretpostavke  da je današnji Kastel nastao na temeljima starije, srednjovjekovne gradine, koja je mogla biti centar oblasti Travunija.

Na osnovu dostupnih istorijskih podataka zaključuje se da je trebinjski Kastel današnji izgled dobio 1706. godine, mada su se radovi povremeno odvijali do 1721. godine.

Stil arhitekture u središnjem dijelu grada jasno ukazuje na kombinaciju orijentalnih i mediteranskih uticaja. Do 1878. godine, grad se uglavnom razvijao u granicama zidina. Austro-ugarskom okupacijom, dobio je funkciju vojnog logora, kada je na mjestu današnjeg Muzeja Hercegovine izgrađena kasarna.

Historijske austrougarske građevine danas su prisutne i u Mostaru.

Postojale su razne izmjene, pa je na početku svog razvoja imao joblik trougla, a vremenom dobija zaobljeniji izgled, kakav  možete vidjeti danas.

Sama gradnja hendeka oko Starog grada je završena 1715. godine, dok gradski bedemi svoj finalni oblik i izgled dobijaju 1721. godine.

Sigurno se pitate kako je to sve unutra izgledalo.

Bedemi su bili učvršćeni sa Salihovića tabijom na sjeveru, Hadžismajlovića kulom sa pokretnim drvenim mostom, koja je čuvala ulaz u Stari grad na zapadu, na mjestu gdje se luk bedema lomi prema jugu nailazimo na Landrovića tabiju, a bedem se na obali Trebišnjice završavao Ćatovića tabijom.

Hendek, odnosno zaštitni vodeni kanal koji je pratio liniju kretanja gradskih bedema, a definitivno je zatrpan 1932. godine po nalogu dr Rudolfa Levija zbog opasnosti od izbijanja malarije.

Dakle, kanal je zatrpan, ali ne i razrušen, što nam daje nadu da će nekada ovim dijelom Kastela ponovo poteći voda.

Dakle, kanal oko grada, u koji je dovedena voda iz Trebišnjice, izgrađen je 1715. godine.

Nad ulaznom kapijom nalazio se pokretni most koji je vodio preko kanala. Radovi na utvrđivanju grada nastavljeni su i narednih godina, a konačni izgled  sa kulama, bedemima i kanalom, dobio je u prve četiri decenije 18. vijeka.

Postoje projekti za uređenje kanala koji bi ponovo opasao zidine Kastela. Prije nekoliko godina dozidana je ruševina zida koja je nastala u vrijeme izgradnje kasarne i sada je to druga kapija za ulazak u grad.

stari grad kastel
Obavezno posjetite Hercegovačku Gračanicu.

Izgled Starog Grada u budućnosti

Da li ste se ikada zapitali kako bi neki grad mogao izgledati u budućnosti. Ovim se pozabavio jedan  arhitekta koji je ponudio rješenje za igled grada Trebinja u budućnosti.

Jedinstvena urbana cjelina ovog sunčanog grada, koji Trebinjci popularno zovu Kastel, prostor je koji je inspirisao mladog arhitektu da izradi idejno rješenje njegovog uređenja, što je naišlo na oduševljenje građana Trebinja. S obzirom na to da se  čine ozbiljni koraci da učini Trebinje još većim turističkim biserom, svi zajedno se nadaju da će još veći  radovi uskoro krenuti.

Inače Stari grad Trebinje Kastel je dio centralne urbane zone Trebinja i kroz njega svaki Trebinjac bar jednom dnevno prođe.

Arhitekti je cjelina Starog Grada kao takva bila interesantna sa iz više ugolova, a prije svega sa arhitektonske tačke gledišta.

Za sve ljubitelje historije preporučujemo da posjete Stari grad Komotin u Jajcu.

On je objavio  krajem 2015. godine autorski tekst “Kastel – danas,sutra” gdje  se samoinicijativno pozabavio pitanjem uređenja nekih dijelova Kastela koji imaju veliki potencijal, a on nije iskorišćen.


Arhitekta se vodio time da ponudi smjernice za predstojeće uređenja na nivou popločavanja, rješavanja infrastrukture, ali i davanja okvira kojih bi se svaka naredna uređenja na nivou fizičke strukture trebalo da vodi. Ovo je, ističe, prvi korak u stvaranju sveobuhvatne strategije upravljanja Starim gradom kao jedinstvenom prostornom cjelinom od opšteg interesa.

Tema je u  Trebinju bila dobro prihvaćena, tako da je to na neki način i poslužilo kao motivacija za ovaj projekat.

 Kako navodi za medije, razlog zbog kojeg  se upustio u izradu ovoga rješenja bila je želja gradske administracije da se krene u jednu konkretniju priču po pitanju oživljavanja i zaštite Starog grada, na šta se čeka već dugi niz godina.

Naveo je da se Koncept zasniva na potrebi dopunjavanja i učvršćivanja naslijeđenog prostora sa jasnim osvrtom na klimatske karakteristike lokacije.

Duh mediterana je u Trebinju jako prisutan i otvoreni javni prostori se koriste u velikoj mjeri. Trebinje je grad sa oko 260 sunčanih dana u godini i prirodno je da se ulice, trgovi i pijacete koriste više nego zatvoreni prostori.

Zbog toga se akcent stavlja na stvaranje  ambijenata, oplemenjenih mediteranskim kulturama, koristeći kamen kao originalni  građevinski materijal.

Stari Grad Trebinje je kao grad kao sa slike

Trebinje, grad za koji su slikari rekli “Sve je već gotovo samo da se urami”, ima najviše nacionalnih spomenika u BiH – 88 na listi, što je interesantan podatak, pa ne čudi što ovdje turizam svakim danom sve više cvjeta.

Trebinje bi po mišljenju mnogih  moglo postati evropska i svjetska atrakcija, jer spaja više arhitektonskih stilova. Sarajevski arhitekta je  istakao kako su Stari grad, bašta hotela Platani, naselje Krš i rijeka Trebišnjica cjeline koje bi činile okosnicu nove slike Trebinja. Ali je za sve navedeno nužna strategija razvoja grada, s čim e se mnogi slažu.

Stari Grad Stolac je jedna od lokacija koju pored Trebinja možete posjetiti.

Grad obiluje brojnim prostorima i objektima koji zahtjevaju posebnu pažnju, uređenje, kao I sam plan.
Arhitekti ističu da je u arhitektonskom smislu još zanimljiviji prostor naselja Krš, koje je u neposrednoj blizini Starog grada i predstavlja njegov svojevrstan nastavak, ali se nalazi u daleko lošijem stanju.

Teren, kamene kuće, uske ulice prepune skalina, čine ovaj dio grada posebno atraktivnim i danas. Na žalost, ovakvih primjera kod nas nije malo, ali se njima u budućnosti moramo više posvetiti kako bismo ih sačuvali od propadanja i priveli ulogama  koje su u skladu sa savremenim planovima  razvoja grada i njegovih potreba.

Gradovi  kakvo je Trebinje prije svega zahtjevaju jasno definisan plan razvoja grada u arhitektonskom, ali i u urbanističkom smislu, sa posebnim osvrtom na historijske cjeline.

Tek kada se usaglase i počnu primjenjivati ove mjere  stvoriće se uslovi za kvalitenije planove  u smislu  turizma, ali i drugih grana.

Čini se da su ovo neki uslovi i da će  kvalitetniji i odgovorniji nadzor nad razvojem grada, po pravilu dovesti i do kvalitetnijeg razvoja turističke ponude – mišljenje je većine arhitekta.

Pored izuzetnih građevina moramo spomenuti da je Hercegovina bogata prirodnim blagodatima. Posebno se izdvaja Vrelo Bune i Bunski kanali.

stari grad kastel
Tvrđava Strač nalazi se u sklopu Starog grada Trebinje.

Turisti mnogo vole Stari Grad Trebinje

Zanimljivo je uporediti podatke iz prethodnih godina koji se tiču posjete Trebinju.

Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja u 2020.-oj godini u Trebinju je zabilježeno  41.799 registrovanih noćenja, što predstavlja oko 42% zabilježenog broja noćenja u 2019.-oj godini kada je evidentirano 101.227 noćenja, što je zadovoljavajući rezultat uzevši u obzir uslove u kojima se turistička industrija našla uslijed pandemije COVID-19.

Takođe, ukoliko se sagledaju mjere koje je objavila Svjetska turistička organizacija (WTO), a prema kojima se dostizanje 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa smatra usjpešnom turističkom godinom možemo reći da je Trebinje dobro odgovorilo poslovnim izazovima koje je pred turističke radnike početkom godine postavila pandemija COVID-19.

Prema strukturi domaći turisti zabilježili su oko 65%, dok su inostrani turisti zabilježili oko 35% ukupnih noćenja za 2020. godinu.

 Ubjedljivo najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Srbije (oko 65%), a njih slijede turisti iz Crne Gore (oko 13%), Turske (oko 7%), Hrvatske (oko 3%), te Grčke i Kine (oko 1%).

Prema podacima kojima raspolaže Turistička organizacija Grada Trebinja, tokom sada već davne  2012. godine u tom gradu zabilježeno je 12.748 dolazaka turista (domaćih 7.271, a stranih 5.477) i 24.336 noćenja (domaćih 12.571, a stranih 11.765). Danas je ta brojka puno veća, ali je zanimljivo pogledati i starije podatke.

U Trebinju preporučujemo da posjetite i manastir Tvrdoš.

stari grad  trebinje - kastel
Osman Pašina džamija.

Za prvih šest mjeseci u 2013. ostvareno je 8.157 dolazaka (domaćih 4.306, a stranih 3.851) i 13.132 noćenja (domaćih 7.484, a stranih 5.648) što je za 30 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, naveli su u  Turističkoj organizaciji Grada Trebinje.

U Trebinju se odlučuju za noćenje najviše turisti iz Srbije, Južne Koreje, Turske, Španije i Grčke, a danas iz cijelog svijeta dolaze turisti u Trebinje.

Također, prema podacima kojima raspolaže Turistička organizacija Grada Trebinja, Turističko-informativni centar (TIC) u 2012. posjetilo je 6.749 turista iz 58 različitih zemalja svijeta, a za prvih šest mjeseci 2013. broj posjeta se znatno uvećao i to za 60 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U posjetama TIC-u prednjače turisti iz Rusije, Srbije, Domaći (BiH), Engleske i Francuske. Danas je to mnogo više posjeta, te grad Trebinje može biti ponosan.

Još zanimljivih članaka:

Popularno danas