Sahat kula neiskorišteno blago Mostara

-

U mahali Brankovac nalazi se stara Sahat kula koja je jedna u nizu nacionalnih spomenika u Mostaru.

Visoka je 16 metara i sastoji se od četiri etaže. Izgrađena je od lomljenog kamena. Tačan datum i njen arhitekt nije nam poznat. Pretpostavlja se da je stara preko 380 godina. Prema starim legendama smatra se da je zapravo zadudžbina mostarskog vakifa Fatime kadune Šarić.

sahat kula
Sahat kula je zadudžbina mostarskog vakifa Fatime kadune Šarić

Poznati putopisac Evlija Ćelebija pisao je da se zvuk zvona sa kule mogao čuti čak i na udaljenosti od tri sata hoda. Postoji i jedna narodna pjesma u kojoj se spominje mostarska kula. Ona glasi:

„Zareče se Šarića kaduna

 u mahali među hanumama

„Jest tako mi dina i imana i tako mi šehri–ramazana

sagradiću mekteb i munaru i veliki sahat u Mostaru

nek se čuje preko Bišća ravna

Velagića i Blagaja grada

a da nije Bišine čulo bi i Nevesinje.“

Sahat kula neiskorišteno blago Mostara

U periodu Ali-Paše Rizvanbegovića došlo je do nekih promjena na zvonu kule. Smatra se da je do promjene došlo zbog nedostatka sredstava za održavanje. Kroz godine Sahat kula je imala niz promjena i razdoblja kada nije nikako radila.

Austrougarska vlast  je za ratne svrhe odlučila skinuti i istopiti zvono. Tek 1919. godine trgovac iz Mostara, Bajram Bijedić popravlja Sahat kulu i njen mehanizam. Nedugo nakon popravka, Sahat kula je još jednom prestala sa radom. Otvaranjem spomen-kuće Džemala Bijedića 1981. godine bio je povod da se  zvono na kuli vrati. Sahat kula je 1991. godine poslužila za snimanje tadašnje serije ”Aleksa Šantić”.

Sahat kula neiskorišteno blago Mostara
Sahat kula neiskorišteno blago Mostara

Nakon posljednjeg rata 1999. godine na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića Sahat kula obnovom vratila je svoj stari sjaj.

Sahat kula je zasigurno neiskorišteno blago Hercegovine, koja ima bogatu historiju i veliku važnost. Često je bila zapostavljena kako i u prošlosti tako i u sadašnjosti. Tek u januaru 2020. godine pokrenute su kazaljke na mostarskoj staroj kuli. Godine prolaze a mostarska Sahat kula još uvijek stoji na istom mjestu ali nažalost zanemarena. Kao i svaki nacionalni spomenik i ona priča svoju historiju samo je rijetko ko čuje.

Podijeli članak

Recent posts

Osman Đikić – mostarski književnik

Osman Đikić je jedan od najpoznatijih mostarskih pisaca. Rođen je 7.januara 1879 godine u Mostaru. Završio je ruždiju(islamska niža srednja škola) i nekoliko razreda gimnazije...

Svetozar Ćorović – poznati mostarski pisac

Svetozar Ćorović ostavio je veliki trag u bosanskohercegovačkoj i srpskoj književnosti. Svetozar Ćorović rođen je 29. maja 1875. godine u Mostaru. Potiče iz trgovačke...

7 najpoznatijih hercegovačkih jela

Hercegovina, sunčani dio naše lijepe zemlje, pored njenih prirodnih ljepota krase je i tradicionalna jela. Izdvojili smo neke od najpoznatijih hercegovačkih jela koja su karakteristična...

Mujaga Komadina – poznati gradonačelnik i dobrotvor Mostara

Kroz historiju Mostar je imao mnogo gradonačelnika,  jedan od najistaknutijih je Mustafa ''Mujaga'' Komadina. Za vrijeme njegovog mandata, u periodu od 1909. do 1918....

Mostarske narodne pjesme

Ljepota građevina i bogata historija učinile su Mostar da bude opjevan u mnogim narodnim pjesmama. Kulturno-historijska baština Mostara nije zanemarena. Svakako da...
Sahat kula neiskorišteno blago Mostara