Šta posjetiti u Livnu, od divljih konja do Franjevačkog muzeja

Šta posjetiti u Livnu, mnogima je asocijacija na Livno divlji konji, ali znajte da Livno krije još mnoge zanimljive stvari i mjesta.

Livno, odnosno stariji naziv Hlivno, Hlijevno –  je grad u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Najznačajniji je grad u Hercegbosanskoj županiji, čije je kulturno i gospodarsko središte, te je drugi po veličini grad s većinskim hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

šta posjetiti u livnu
Šta posjetiti u Livnu

Znamenitosti i atrakcije u Livnu

Livno ima mnoge znamenitosti, kao i atraktivna mjesta a neke od njih su Livanjska sahat kula i džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Most na Dunamu, Balaguša Džamija, Trg Kralja Tomislava, Buško jezero, Divlji konji u Livnu, Franjevački Muzej i galerija Gorica, Nekropola Stećaka Lištani, kao i arheološka nalazišta. 

Livanjska sahat kula i džamija Hadži Ahmeta Dukatara

Livanjska sahat-kula nalazi se u sklopu kompleksa najveće džamije u gradu Livnu, džamije Hadži Ahmeta Dukatara, zvane još i Glavica.

Sagrađena je dolaskom Osmanlija u Livno. Cijeli se povijesni kompleks nalazi na posebnoj uzvisini u sklopu brda Bašajkovac, koji dominira nad gradom Livnom.

Dukatareva džamija i sahat-kula smještene su u povijesnoj jezgri staroga Livna, u livanjskom Gornjem gradu ili na Fehri, koja je nastala tokom četiristoljetne osmanske vlasti perioda u Bosni i Hercegovini.

Dukatareva džamija je, s nešto kasnije izgrađenom sahat-kulom, najreprezentativniji objekt osmanske gradnje u livanjskom kraju i jedan od najljepših primjera tradicionalne sakralne arhitekture iz osmanskog doba.

livno
džamija Hadži Ahmeta Dukatara

Most na Dumanu

Stotinjak metara od izvora Duman, na rijeci Bistrici se nalazi stari kameni most, poznat kao most na Dumanu. O mostu nema pisanih podataka.

U svom putopisu, u kojem je Livno dosta opširno i dobro opisano, Evlija Čelebija ne navodi most iako govori o samom izvoru Bistrice i daje tekst natpisa na stijeni.

Balaguša Džamija

Džamija Bali-age Ljubunčića, Balaguša džamija ili Čaršijska džamija se nalazi u starom dijelu grada Livna, na Staroj čaršiji, po kojoj je i dobila svoje kolokvijalno ime.

Jedna je od nekoliko potkupolnih džamija u Livnu, za koju se smatra da je podignuta nakon 1530. i prije 1550. godine. Nacionalni je spomenik kulture Bosne i Hercegovine i pod zaštitom države.

Teško čitljiv natpis na Balaguša džamiji glasi:Neka Allah sa čašću i plemenitosti oprosti Dobrotvoru i ostalim vjernicima, i Dobrotvoru neka podijeli obilnu nagradu. Postavismo kronogram sa zlatnim perom.


Trg Kralja Tomislava

Centralnu tačku grada čini Trg Kralja Tomislava čija je glavna znamenitost obelisk podignut 1925. godine u čast hiljadugodišnjice krunisanja hrvatskog kralja Tomislava.

Osim obeliska, na trgu se nalazi i nekolicina kafića, suvenirnica, a odatle se nastavlja i malo šetalište koje vodi ka gradskom parku.

Buško jezero

Buško jezero (nekada Buško blato), akumulacijsko jezero koje se nastavlja na Livanjsko polje.

 Dvije trećine površine jezera nalazi se u općini Tomislavgrad, a jedna trećina u općini Livno.

Kada iz daljine gledate Buško jezere učinit će vam se kao veća morska uvala, ali kada dođete na njegove obale shvatit ćete da je riječ o atraktivnom i oku ugodnom mjestu.

Prelijepe plaže, dovoljno prostora za sve i čista voda čine Buško jezero jednom od atrakcija na kojima možete uživati u vrućim ljetnim danima.

Nalazi se na 716 metara nadmorske visine. Površine je od 55,8 km², te dubine do 17 m.

Divlji Konji

Već dobro poznata atrakcija su divlji Konji u Livnu koji se “kriju” u poljima. Do njih možete lako doći uz pomoć vodiča. Mnogi koji su bili kod konja bez sumnje kažu da je to nešto najjepše što ćete vidjeti i da ovo trebate doživjeti.

livno
Divlji Konji u Livnu.

Franjevački muzej i galerija Gorica

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno (FMGG) kulturna je ustanova koja desetljećima skuplja, čuva i vodi brigu o bogatoj kulturnoj baštini Livna i širega područja Hercegbosanske županije u Bosni i Hercegovini.

Oformljen je kao kompleksna ustanova s arheološkom, etnografskom, umjetničkom, numizmatičkom i sakralnom zbirkom te zbirkom staroga oružja.

Nekropola Stećaka Lištani Livno

Nekropola stećaka Veliki i Mali Han nalazi se u naselju Lištani udaljenom 20 km zračne linije sjeverozapadno od Livna u Bosni i Hercegovini. Livanjska općina bila je među četiri općine s najviše stećaka u Bosni i Hercegovini. Nekropola je I nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik čine dvije nekropole: Mali Han i Veliki Han.

Arheološko područje Rešetarica

Arheološko područje Rešetarica nalazi se 3 km jugozapadno od Livna, Bosna i Hercegovina. Područje je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik čine: ostaci ranokršćanske bazilike iz V. i VI. Stoljeća; nekropola iz IX. i X. stoljeća; srednjovjekovna nekropola „Kraljičin nasip“; pokretno naslijeđe pronađeno na arheološkom području, koje se nalazi u Franjevačkom muzeju I galeriji Gorica, Livno

Lala Pašina džamija

Ova džamija, u narodu poznata i kao Beglučka džamija, važi za jednu od najljepših u Bosni i Hercegovini, a sagradio ju je 1577/8. godine Mustafa-beg Sokolović, poznatiji kao Lala Paša.

Krase je šerefa (balkon na munari) sa stalaktitima i sunčani sat, djelo slavnog mujezina, putopisca i astronoma Hadži Jusufa Livnjaka. Katarski serdar, hajduk Stojan Janković dva puta ju je pljačkao i palio, ali je svaki put obnavljana.

Uz džamiju se nalazi i harem sa rijetko sačuvanim nišanima, a 2003. je prilikom restauracije sagrađena i omanja abdesthana.

Džamija se nalazi izvan zidina Starog grada, u naselju Begluk, a do nje se stiže jednostavno ukoliko se spustite od Dukatareve džamije ka Dumanu.

šta posjetiti u livnu, od divljih konja do franjevačkog muzeja
Šta posjetiti u Livnu, od divljih konja do Franjevačkog muzeja

Historija Livna

Najraniji do sada pronađeni tragovi naseljavanja ljudi u livanjskom kraju potječu iz prethistorijskog  doba 2000 godina pr.Kr. Od tada pa sve do dolaska Rimljana livanjski kraj naseljavalo je ilirsko pleme Delmati.

Od prvog rimskog pohoda na Delmate 156. pr.Kr. do pomenutog ilirsko-panonskog ustanka na ovim prostorima bjesnili su brojni ratovi u kojima su starosjedioci Delmati neviđenom ratobornošću pružali otpor i nanosili ogromne gubitke rimskim legijama.

U velikom ustanku 6. – 9. g., koji je potresao rimsku državu, ilirski narodi Breuci, Desitijat i Delmati, pod vodstvom Batona Breuka i Batona Desitijata pobunili su se zbog novačenja Ilira za rat u Germaniji.

Od prvog rimskog pohoda na Delmate 156. pr.Kr. do pomenutog ilirsko-panonskog ustanka na ovim prostorima bjesnili su brojni ratovi u kojima su starosjedioci Delmati neviđenom ratobornošću pružali otpor i nanosili ogromne gubitke rimskim legijama.

U velikom ustanku 6. – 9. g., koji je potresao rimsku državu, ilirski narodi Breuci, Desitijati I Delmati, pod vodstvom Batona Breuka i Batona Desitijata pobunili su se zbog novačenja Ilira za rat u Germaniji.

Godine 1326. prvi put ulazi Livno u sastav Bosanske Banovine, ali  u njoj se vlast lokalnih velikaša povremeno nad njim i dalje protezala.

Iz tog doba poznate su obitelji kneza Domalda zatim porodica  Mihovila iz roda Ciprijanića, koji je svom sinu Mihoviloviću osigurao naslov “vojvoda” a koji je zajedno s kraljem Tvrtkom II sudjelovao u rušenju bana, gospodara Bosne i livanjskog župana Mladena II Šubića 1322. godine.

Od 1356. godine Bistrički grad (Livno) je pod upravom hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika.

Njime upravljaju kraljevski kaštelani, sve do početka 15. stoljeća kad Livno ulazi ponovno dolazi pod vlast Kotromanića, zatim Hrvatinića, pa se ponovno vraća pod vlast bosanskog bana, sve do pada pod Osmanlije, godine 1485.

U sastavu srednjovjekovne Hrvatske Livno je bilo do 1326., kada je prvi put ušlo u sastav srednjovjekovne Bosne, a trajno 1387. i u čijem sklopu će biti do 1463.

Srednjovjekovne županije, odnosno njihovi župani uživali su visok stupanj autarkičnosti, tj. bili su prilično neovisni prema svojim feudalnim gospodarima hrvatsko-ugarskim kraljevima.

Prelazak Livna iz sastava jedne banovine u drugu unutar hrvatskog kraljevstva nije za grad imao veći značaj, jer su politički sustavi bili identični.

Turska vojska ulazi u Livno 1463. godine, da bi se na jesen iste godine morala povući pred kontraofanzivom udružene koalicije Vukčića-Kosača I kralja Matijaša Korvina.

Osmanlijska vlast će se učvrstiti u Livnu i na Balkanu ipak nekoliko godina kasnije i trajat će sve do dolaska Austro-Ugarske 1878. godine.

Nakon preuzimanja vlasti 28. rujna 1878. godine Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj, europski način upravljanja. To se u prvom redu odnosi na sudstvo i s njim u vezi gruntovnicu i katastar, javnu upravu, školstvo, zdravstvo i druge do tada potpuno zanemarene javne potrebe.

Propašću Dvojne monarhije i nastankom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, (od 1929. Kraljevina Jugoslavija) orijentalizaciju i okcidentalizaciju zamjenjuje pojačana kulturna i politička dominacija Srba.

 Stranačka aktivnost u gradu je vrlo intenzivna, i u Livnu postoje ogranci mahom svih važnijih političkih stranaka, koje su tada djelovale u Kraljevini Jugoslaviji.

Nakon sloma parlamentarne demokracije i zavođenja kraljevske diktature 1929. došlo je do novih administrativno-političkih preinaka.

Jugoslavija je podijeljena u devet banovina, a Livno je pripalo Primorskoj banovini sa sjedištem u Splitu. Sporazumom Cvetković – Maček dolazi do osnivanja Banovine Hrvatske 1939., u kojoj se nalazi i Livno.

Poslije Daytonskoga sporazuma Livno postaje središte Hercegbosanske županije.


Nacionalni spomenici u gradu Livnu

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, proglasila je sljedeća dobra nacionalnim spomenikom:

 • Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija, graditeljska cjelina, Livno
 • Crkvina (Ledenica) s pokretnim nalazima u Potočanima, arheološko područje, Livno
 • Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija s haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline, Livno
 • Čurčinica džamija s haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline, Livno
 • Franjevački samostan Gorica, graditeljska cjelina, Livno
 • Groblje sv. Ive, arheološko područje, Livno
 • Podvornice, arheološko područje, Lištani
 • Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija s haremom, graditeljska cjelina, Livno
 • Most na Dumanu, povijesna građevina, Livno
 • Nekropola sa stećcima Mramorje, povijesno područje, Grborezi
 • Pirijina (Smailagića) kula, povijesna građevina, Livno
 • Prapovijesna „Velika gradina“, arheološko područje, Vidoši
 • Rapovine, arheološko područje, Rapovine
 • Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem, arheološko područje
 • Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice, zajedno s pokretnom imovinom, povijesna građevina, Livno
 • Stari grad u Livnu (Bistrički grad), povijesno područje, Livno

Izdvajamo za Vas:

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Adna
Adnahttps://www.tnt.ba
Adna je mlada multimedijalna novinarka koja radi na medijima TNT Grupacije. Prati vijesti iz Mostara gdje živi i studira.

Popularno danas