back to top

Široki Brijeg i Grude dobili novac za ceste, a Posušje za obrazovne infrastrukture

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na svojoj 23. sjednici održanoj u Širokom Brijegu, odobrila je novčana sredstva za sufinanciranje infrastrukturnih projekata.

Sukladno poziciji ”Kapitalni prijenosi drugim razinama vlasti” planiranoj u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, Vlada je odobrila novčana sredstva za sufinanciranje infrastrukturnih projekata u Gradu Širokom Brijegu, Općini Posušje i Općini Grude.

Za sanaciju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području Grada Širokog Brijega odobrena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 270.000 KM, za unaprjeđenje lokalne obrazovne infrastrukture u Općini Posušje odobrena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 180.000 KM, te su za sanacije i rekonstrukcije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Grude odobrena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 180.000 KM, navodi se u izviješću.

900.000 KM za zaštitu okoliša

Vlade ŽZH donijela je na sjednici Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu DRIN-ENERGIJA d.o.o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane ”Petnjik” na lokaciji Tihaljina, općina Grude, kao i Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava ‘‘Tekući prijenosi za zaštitu okoliša” utvrđenih županijskim proračunom za 2023. godinu.

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu predviđena su sredstva za ovu namjenu u iznosu od 900.000,00 KM, koja su raspodijeljena kako je navedeno u članku 3. Programa utroška sredstava, izvijestili su u srijedu iz Vlade.

Za sufinanciranje projekata koji su kandidirani iz drugih izvora (Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog ministarstva prostornog planiranja, UNDP-a, jedinica lokalne samouprave i drugih investitora) iz članka 3. točke a) Programa, prethodno su bila predviđena sredstva u iznosu od 480.000 KM. Izmjenom ove Odluke sredstva iz članka 3. točke a) Programa utroška sredstava su preraspodijeljena i ona sada iznose 616.000 KM.

Vlada je također donijela Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke 31. prosinca 2023. godine. Popis kod proračunskog korisnika vrši popisno povjerenstvo imenovano od ovlaštene osobe proračunskog korisnika, što je regulirano člankom 68. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz navedenog proizlazi da Vlada Županije Zapadnohercegovačke donosi Odluku o vršenju redovitog popisa i imenovanju potrebnih povjerenstava navedenih u članku 3. ove Odluke.

Objava Široki Brijeg i Grude dobili novac za ceste, a Posušje za obrazovne infrastrukture pojavila se prvi puta na Posušje.info.

www.posusje.info

Popularno danas