back to top

Javni uvid u Nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „BOBOŠKA“

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Grude obavještava zainteresirane subjekte da se Javni uvid u Nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „BOBOŠKA“ može obaviti u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove općine Grude, u razdoblju od 15. studenoga do 30. studenoga 2023. godine, svakog radnog dana, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Digitalni oblik kompletnog sadržaja Nacrta Plana u PDF formatu dostupan je na Web stranici općine Grude: www.grude.info

U navedenom razdoblju pozivamo zainteresiranu javnost, vlasnike, odnosno korisnike zemljišta, nadležna tijela i tijela lokalne samouprave, odnosno tijela jedinice područne samouprave da dostave svoja mišljenja, sugestije, primjedbe i prijedloge u svezi s predmetnim Nacrtom plana:

– Odsjeku za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove, ili
– putem e-mail pošte na adresu : urbanizam@grude.info, ili
– upisati u bilježnicu, kod Odsjeka, svakim radnim danom od 10:00-14:00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava o Nacrtu detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „BOBOŠKA“ bit će organizirana u zgradi općine Grude nakon javnog uvida, o terminu održavanja javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Javni uvid u Nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „Boboška”.

Post Javni uvid u Nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „BOBOŠKA“ je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas