Džemal Bijedić – cijenjeni hercegovački političar

Jedan od najistaknutijih Mostaraca je Džemal Bijedić.

Džemal Bijedić je rođen 12. aprila 1917. godine u Mostaru. Potiče iz jedne veoma cijenjene trgovačke porodice. Svoje školovanje započinje u svom rodnom Mostaru, gdje je završava osnovnoškolsko obrazovanje u Učiteljskoj školi. Nakon završetka osnovne škole upisuje tadašnju Gimnaziju ”Aleksa Šantić” .

Tokom školovanja pokazivao je iznimno interesovanje za politiku. Pored politike u slobodno vrijeme je bio član Tamburaškog zbora KUD-a Abrašević.

Tek prilikom studiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu postaje inspirisan ljevičarskim idejama, što je opredijelilo njegov politički smjer.

Jedno vrijeme radio je u beogradskoj bibloteci ”Petar Kočić” a zatim u ”Muslimanskoj biblioteci” i ‘Sprotskom klubu Velež” u Mostaru.

džemal bijedić
Džemal Bijedić je jedan od značajnih političara BiH

Politička karijera

  U Beogradu 1939. godine postaje član SKOJ-a (Saveza komunističke omladine Jugoslavije), a u decembru iste godine postaje član KPJ (Komunističke partije Jugoslavije). Četiri puta je bio zatvoren u Mostaru od strane tadašnjih vlasti.

Džemal Bijedić 1940. godine postaje sekretar Mjesnog komiteta SKOJ-a u Mostaru, koji je bio ujedno i prvi mjesni komitet u Mostaru. Iste godine postao je i sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a za Hercegovinu.

Početak Drugog svjetskog rata dočekao je u Mostaru gdje se pridružio antifašističkom pokretu i aktivno je sudjelovao u narodnooslobodilačkoj borbi (NOB).

Nakon rata postao je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Vlade NR Bosne i Hercegovine. Bio je i sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, član Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine, predsjednik Republičkog vijeća, predsjednik Skupštine SRBiH i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća.

Svoju političku karijeru bazirao je na četiri veoma bitna pitanja a to su : razvoj Hercegovine i njezinu integraciju u bosanskohercegovačke okvire; ravnopravnost Bosne i Hercegovine u jugoslavenskoj federaciji; afirmaciju muslimanskog nacionalnog identiteta i afirmaciju jugoslavenske države na svjetskoj političkoj sceni, na čemu je posebno aktivno radio od 1971. godine.

Tokom mandata predsjednika Skupštine Bosne i Hercegovine posebno se zalagao za nacionalnu afirmaciju Muslimana. Također se zalagao za afirmaciju jugoslavenske države na svjetskoj političkoj sceni.

Za vrijeme svoje političke karijere zauzimao se za razvoj privrede, primjenu principa radničkog samoupravljanja i jačanje Pokreta nesvrstanih. Bio je jedan od organizatora nove bosanskohercegovačke privredne reforme.

Novogodišnju večer 1977. godine proveo je u društvu Josipa Broza Tita u Novom Sadu. Za novogodišnje izdanje lista ”Oslobođenje” izjavio je da 1977. bude godina u kojoj će se stvoriti uvjeti za izgradnju ”svijeta mira, slobode, i ravnopravnosti naroda i država,svijet razumijevanja, solidarnosti i prosperiteta” .

17. januara 1977. godine sudjelovao je na sjedici Saveznog izvršnog vijeća ne sluteći da će mu to biti posljednja sjednica.

džemal bijedić
Džemal Bijedić i Josip Broz Tito

Nesretni put za Sarajevo

Na putu za Sarajevo u avionskoj nesreći 18. januara 1977. godine tragično je nastradao Džemal Bijedić zajedno sa suprugom Razijom. Iza sebe su ostavili troje djece : Dragana, Azru i Milenka.

Postoje mnoge sumnje i teorije zavjere o uzrocima pada aviona. Naravno, Bijedić je imao protivnike te je ujedno to činjenica koja je isticana kao argument za postojanje zavjere. Ali zvanični nalazi suprotno potvrđuju, da je ipak riječ o nesretnom slučaju.

džemal bijedić
Bijedić sa suprugom Razijom

Džemal Bijedić jedan je od rijetkih političara koji je imao brojne padove i uspone, a da padovi nisu bili uzrokovani političkim aferama.

Sve pozicije koje je Bijedić, za vrijeme svog života, obavljao govore o tome da je bio značajna individua u historiji Bosne i Hercegovine. Od prosječnog đaka iz Mostara postao je historijska ličnost koju će brojne generacije spominjati.

Popularno danas