back to top

Skupština HNK usvojila rebalans budžeta za 2023.

Poslanici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj su sjednici usvojili Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK-a za 2023. godinu u iznosu od 369.243.240,00 KM, kao i Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju Budžeta HNK-a za 2023. godinu. Prije skupštinske rasprave, uvodne riječi imali su premijerka HNK-a Marija Buhač i ministar finansija HNK-a Adil Šuta. Premijerka Buhač ovom je prilikom istaknula da je rebalans Budžeta koji je pred skupštinskim poslanicima zapravo preraspodjela unutar stanja koje je Vlada zatekla preuzimajući dužnost.

„Za Rebalans je bilo više razloga i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Kada govorimo o prihodima, imamo povećanje poreznih prihoda, povećanje i namjenskih prihoda, kao i transfer iz FBiH u iznosu od 19,4 miliona KM, a Budžetom za 2023. on je bio ukalkulisan u iznosu od 4,5 miliona KM. Želim da naglasim kako je iznos prihoda od poreza 15 miliona KM, a neporeznih prihoda 13,2 miliona KM. Imamo i korekcija na naplati različitih naknada i tarifa, te kreditno zaduženje kod Razvojne banke za finansiranje Pedijatrije SKB-a Mostar što je bilo potrebno uračunati. Naravno, taj kredit istovremeno ide i u rashode kao izdatak odnosno transfer, a morao je da bude uvršten u ovaj dokumenat jer će sredstva ići preko Vlade. Paralelno s ovim, imamo povećanje i na rashodovnoj strani koje je, prije svega, rezultat izmjena kolektivnih ugovora tokom ove godine, potom Sporazuma između Vlade i Grada Mostara za plaćanje rente“ – rekla je, između ostalog, premijerka dodavši i to kako su u Rebalansu Budžeta vidljiva i povećanja sredstava za Aerodrom Mostar, Zavod za javno zdravstvo HNK-a, Veterinarski zavod, pripravnike, itd.

Na Skupštini je danas usvojen i Dokumenat okvirnog budžeta HNK-a za period od 2024. do 2026. godine. Pri izradi tog dokumenta, Vlada HNK-a koristila se ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isti period, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za nadolazeći srednjoročni period.

radiokonjic.ba/Vlada HNK

06.12.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas