Radovi na saobraćajnici Bulevara narodne revolucije

-

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji starog odvodnog kanala, koji iz Ulice kneza Mihajla Viševića Humskog (bivša Liska ) preko Ulice hrvatskih branitelja i Bulevara narodne revolucije ide do rijeke Neretve.

Prema podacima, kanalizacija na ovom dijelu stara je više od stotinu godina. Na ovoj saobraćajnici je više puta došlo do urušavanja kanala.

S obzirom da je ovaj dio grada  kategoriziran kao magistralna saobraćajnica pristupilo se poslovima zamjene starog odvodnog kanala sa PP rebrastim cijevima promjera 800 mm na dužini od 100 m čime bi se izbjeglo novo urušavanje saobraćajnice u ovom dijelu grada.

Predviđena je i rekonstrukcija dijela priključnog kanalizacijskog kolektora iz Doma zdravlja Mostar. Time bi se izbjeglo plavljenje partera.

spot_img

Mostar vijesti