back to top

Udruga “Centar za mlade Čapljina” objavila Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu 3D printera i potrošnog materijala

Udruga građana “Centar za mlade Čapljina” poziva sve prodavače i firme specijalizirane za prodaju opreme i potrošnog materijala da se prijave na javni poziv za nabavku 3D printera namijenjenih za školske i edukacijske svrhe.

Svi zainteresirani ponuđači mogu pronaći detalje javnog poziva na sljedećem linku:
https://centarzamladecapljina.eu/novosti/udruga-centar-za-mlade-capljina-javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-kupovinu-3d-printera-i-potrosnog-materijala/

Molimo Vas da pažljivo pročitate uvjete i kriterije navedene u javnom pozivu te dostavite svoje ponude u skladu s istima.

Rok za dostavljanje ponuda je 3.6.2024. godine. Sve pristigle ponude bit će razmatrane, a najbolja ponuda bit će odabrana prema jasno definiranim kriterijima koji su navedeni u predlošku koji možete preuzeti putem našeg službenog portala.

Popularno danas