Općina Prozor – Rama • NAJAVA: REDOVNA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

općina prozor - rama • najava: redovna 33. sjednica općinskog vijeća prozor-rama

26.10.2023. 12:34

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  33. (tridesettreću)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  31.10.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati

  
Za sjednicu predlažem sljedeći
  
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

 1. Izvadak iz zapisnika sa 32-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
 4. Davanje suglasnosti za dodjelu koncesije na području općine Prozor – Rama na lokalitetu Proslap za izgradnju postrojenja fotonaponskih elektrana GD „Modig“ d.o.o. Mostar,
 5. Izvješće o početku školske godine 2023./2024. i prijevozu učenika,
 6. Informacija o provedenoj financijskoj reviziji općine Prozor – Rama za 2022.godinu sa Izvješćem finacijske revizije,
 7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor – Rama, stanje – listopad 2023.godine,
 8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika Srednje škole Prozor u školskoj 2022./2023. godini,
 9. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 1.4. – 30.9.2023.godine,
 10. Informacija o poribljavanju zone Prozor – Rama u 2022. i 2023. godini,
 11. Pitanja i incijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić      prozor-rama.org

Popularno danas