back to top

ODLUKA VSTV-a Sucu Jozi Mamiću iz Livna izrečena javna opomena

VSTV je odbilo, kao neosnovanu, žalbu Ureda i potvrdilo odluku Drugostupanjske disciplinske komisije kojom je sudija Mamić kažnjen javnom opomenomNakon provedenog postupka, disciplinska komisija oglasila je Mamića odgovornim što je, kao postupajući sudac u razdoblju od 6. srpnja 2020. do 2. lipnja 2022., neopravdano kasnio s poduzimanjem radnji s ciljem okončanja postupka predaje u posjed nekretnine tražitelju izvršenja, što je utvrđeno i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova komisija mu je izrekla disciplinsku mjeru “javna opomena”.

Ured disciplinskog tužitelja uložio je žalbu i predložio izricanje strožije mjere, ali ju je Drugostupanjska disciplinska komisija odbila kao neosnovanu i potvrdila raniju odluku.“Vijeće primjećuje da je istaknutim žalbenim navodima Ured pobijao i odluku Prvostupanjske disciplinske komisije, te da su ti žalbeni prigovori argumentirano obrazloženi u odluci Drugostupanjske disciplinske komisije, koje obrazloženje Drugostupanjske disciplinske komisije u cijelosti prihvaća i ovo Vijeće, smatrajući da je izrečena disciplinska mjera, javna opomena, adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stupnju disciplinske odgovornosti na strani tuženog”, stoji u odluci Vijeća.

Kako se navodi, Vijeće smatra da će se izrečenom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcioniranja nositelja pravosudnih funkcija.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na suca Mamića.Detektor je 5. rujna objavio analizu o tome da Općinski sud u Livnu godinu dana nije proveo odluku Ustavnog suda BiH kojom je, zbog višegodišnjeg trajanja izvršnog postupka, utvrđena povreda prava na pravično suđenje vlasniku kompanije dok deset godina čeka da uđe u posjed nekretnine.

Duže od godinu dana Stipo Frančić ima presudu Ustavnog suda da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog dužine trajanja postupka da uđe u posjed nekretnine. Od tada je, zbog kašnjenja da izradi odluku, pokrenut i disciplinski postupak protiv općinskog suca Joze Mamića, ali Frančić još uvijek čeka da uđe u posjed nekretnine koju je kupio godinama prije i na što ima pravo od 2012. godine

Početkom rujna ove godine, tijekom prvostupanjskog postupka predsjedavajuća disciplinske komisije Aleksandra Obradović je kazala da tuženi Mamić nije pristupio ročištu iako je uredno obaviješten, te da je priznao disciplinski prekršaj.

Hercegovina.info

livnovine.com

Popularno danas