back to top

Na Livanjskom polju u tijeku jednog dana u vrijeme seobe bude prisutno 70.000 ptica selica

Svjetski dan ptica selica se obilježava druge subote u maju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite ptica selica i njihovih staništa.

Prema podacima organizacije BirdLife International, procjenjuje se da godišnje oko pet milijardi ptica tijekom proljetne i jesenske migracije prelijeće prostor između Europe i Afrike, koristeći tzv.

Jadranski migratorni put (Adriatic Flyway), koji vodi preko Balkanskog poluotoka i Jadranskog mora.

Bosna i Hercegovina se nalazi na ovom migratornom putu, i njena močvarna područja predstavljaju veoma značajna mjesta za odmor i ishranu stotinama tisuća ptica močvarica tijekom migracija.

Ovo ilustrira podatak da je samo na Livanjskom polju u tijeku jednog dana u vrijeme seobe zabilježeno 70.000 ptica močvarica. Međunarodna suradnja na cijelom migratornom putu koji ove vrste koriste ključna je za očuvanje njihovih populacija i staništima o kojima ovise, navodi se u saopćenju ornitološkog društva “Naše ptice”.

Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), čiji cilj je očuvanje migratornih ptica močvarica i njihovih staništa na području migratornih puteva, razvijen je u okviru Konvencije o migratornim vrstama (CMS), koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2017. godine.

Sporazum trenutno obuhvata 119 država na području Europe, dijela Azije i Kanade, srednjeg Istoka i Afrike, i daje smjernice za zaštitu 255 vrsta ptica selica koje su ovisne o močvarama u barem jednom dijelu svog godišnjeg ciklusa.

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja, i jedina od država bivše Jugoslavije, koja još nije potpisala sporazum AEWA, što značajno otežava zaštitu migratornih vrsta ptica, a istovremeno šalje lošu sliku i umanjuje značaj napora koji se ulažu da bi se problem krivolova sveo na najmanju moguću mjeru.

Realizacija i uključivanje odredbi sporazuma AEWA u domaće zakonodavstvo, uveliko bi doprinijela sprječavanju određenih nelegalnih aktivnosti, kao što su krivolov, trovanje, uništavanje staništa i nelegalna trgovina divljim pticama.

Ornitološko društvo “Naše ptice” poziva nadležne na pokretanje inicijative za ponovno aktiviranje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine i Hercegovine AEWA sporazumu, kako bi ispunila svoju ulogu u značaju za očuvanje populacija ptica selica, i kako bi se osiguralo da ove ptice, koje su zajednička prirodna baština europskih i afričkih država, sigurno dođu do zimovališta u jesen i vrate se na mjesta gniježđenja u proljeće.

relax-portal.info

Popularno danas