back to top

Najava i poziv na izložbu Željka Karaule / SEN(s)ZORNO

Željko Karaula, akademski slikar i grafičar podrijetlom iz livanjskog kraja u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica-Livno predstavlja se izložbom, Sen(s)zorno.

Nakon zadnje samostalne izložbe održane u Livnu daleke 1996. godine opet izlaže u rodnom kraju  i u sažetom presjeku dugogodišnjeg stvaralaštva predstavlja zadnjih pet ciklusa nastalih od 2006. do 2022. godine: Šume slapovi glazbom žene, Otajstvo žene, Sunčana strana, Cvjetna čarolija i Mozaik snova. Karaula u svom slikarskom istraživanju putem „struje svijesti“ kroz više ciklusa propitkuje i prožima dva omiljena motiva: krajolik i motiv žene. Oba motiva pretvorena su u autorova poetična snoviđenja. Umjetnik u svojoj rukopisnoj maniri transponira mnoge simbole i spaja njemu bitne motive u uzvišenu alegoriju dajući im počast.

U opuštenim slikarskim meditacijama autor ljepotu zavičajnog krajolika iskazuje putem pejzažne sinteze koristeći se mimetičkim obrascem toplih, kolorističnih, ritmičnih oblika, ponekad širim ili kraćim zamahom kista. Ono što je  primjetno u Karaulinoj slikarskoj maniri je disciplina vođenja organizirane mrlje kojom nam autor sugestivno želi ukazati, na ono bitno, a pritom vibracijama raznovrsnih akcentiranih akorda stvara prostorni beskraj.

Podsvjesni tijek misli u ciklusu Mozaik snova je kao čin oslobođenja, došao do svoga vrhunca. Ekspresionističkom manirom dramatičnoga naboja umjetnik na platnu projicira metafore svojih snova. Umjetnost Željka Karaula slikarska je sinergija produhovljene kontemplacije i srčana doživljaja svijeta sa optimističnim porukama koje su prijeko  potrebne u današnjem svijetu.

livnovine.com

Popularno danas