back to top

Izvješće o stanju sigurnosti od 8. do 15. 04. 2024. godine

  U vremenskom periodu od  8. do 15. 4. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se deset prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se šest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad i PU Drvar dogodile su se po dvije prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježena su četiri događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   – 1 KD “Ugrožavanje sigurnosti ” ( PP Livno ),
   – 1 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Glamoč ),
   – 1 KD “Krađa” ( PP Livno ),
   – 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Kupres  ).

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je jedanaest prekršaja po javnom redu i miru:

   – tri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje ),
   – jedan prekršaj po čl. 5: Zakona o javnom redu i miru ( tučnjava i vršenje nasilja ),
   – jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   – dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
   – dva prekršaja po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ),
   – dva prekršaja po čl. 30. Zakona o javnom redu i miru ( neoprezno držanje životinja ).

Mupk10

livnovine.com

Popularno danas