Zdravstveni radnici u HNK jutros stupili u generalni štrajk

Razlog zbog kojeg su zdravstveni radnici jutros stupili u generalni štrajk je nepotpisivanje kolektivnog ugovora

Oko 4.000 zdravstvenih radnika u HNK, među kojima su 143 zdravstvena radnika Opće bolnice Konjic jutros u 8 sati stupilo je u generalni štrajk.

To je za radiokonjic.ba jutros potvrdio predsjednik Nezavisnog sindikata Opće bolnice Konjic, Irfan Jazvin.

„Jutros smo u 8 sati krenuli smo u generalni štrajk, a razlog je nepotpisivanje kolektivnog ugovora na nivou kantona. Naš kolektivni ugovor istekao je u junu, što znači da je Vlada HNK imala rok pet mjeseci da napravi Pregovarački tim i da zovne predstavnike sindikata da dođemo za stol i da potpišemo kolektivni ugovor. Međutim do sada niko od strane Vlade HNK, odnosno njihov Pregovarački tim nije nas pozvao“ izjavio je Jazvin, osvrnuvši se na trenutnu visinu satnica zdravstvenih radnika u HNK.

Predsjednik Nezavisnog sindikata Opće bolnice Konjic, Irfan Jazvin

„Najniža satnica zdravstvenim radnicima u FBiH je u našem kanotnu i iznosi 2,30KM, a slična satnica je u Kantonu 10. Nedavnim potpisivanjem kolektivnog ugovora u Sarajevu, zdravstvenim radnicima u tom kantonu satnica je sada 3,07KM“ poručio je predsjednik Nezavisnog sindikata Opće bolnice Konjic.

On je pojasnio i koje usluge će se pružati tokom štrajka.

„U skladu s važećim zakonima štrajka u FBiH, zdravstvene ustanove su potpisale Sporazum o poslovima koji se ne smiju prekidati u toku štrajka. Tako da, primat će se svi hitni slučajevi, sve službe koje moraju raditi one će i dalje pružati usluge pacijentima, a uputnice koje se tiču radiološke i laboratorijske obrade morat će od strane doktora glasiti na hitno. Ostali poslovi koji se tiču zaštite djece, trudnica, kontinuirano će se nastaviti“ dodao je Jazvin.

radiokonjic.ba

02.11.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas