back to top

Zasjedala Vlada HNŽ: O hotelu Ero, pripremama policajaca, obrazovanju…

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je na današnjoj, 14. redovitoj sjednici Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Tekuće pričuve Proračuna HNŽ-a za isto razdoblje.

Usvojene će dokumente Vlada uputiti u skupštinski postupak, a naglašeno je kako je ostvarenje proračunskih sredstava bilo u skladu s Proračunom i Zakonom o izvršenju Proračuna za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na Inicijativu dostavljenu od strane Skupštine HNŽ-a za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju u HNŽ-u.

U Mišljenju je istaknuto kako postoji pravni temelj kao i stvarna potreba za donošenjem predmetnoga zakona, čijim bi usvajanjem bili uspostavljeni nediskriminatorni i transparentni postupci za dodjelu stambenih jedinica socijalnoga stanovanja pojedincima i obiteljima koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe u FBiH 2022. – 2027. Svrhom toga dokumenta jest omogućavanje i olakšavanje učinkovitoga upravljanja društvenim procesima uz pomoć motiviranih i sposobnih državnih službenika koji nisu samo tehnički stručni i kompetentni, nego i posvećeni pružanju kvalitetnih usluga (državnim i drugim tijelima i ustanovama, građanima i gospodarstvu, svojim kolegama), etično se ponašaju i uopće služe kao pozitivan uzor u društvu.

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNŽ-a u 2024. godini za provedbu Projekta prilagodbe hotela Ero za smještaj županijskih tijela uprave. Kreditno zaduženje iznosi 15 milijuna KM, a istaknuto je kako će se dovršenjem prilagodbe toga hotela troškovi smanjiti za 2 milijuna KM na godišnjoj razini, što je dostatno za izmirivanje obveza po predmetnom kreditu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Informaciju o Izvješću o provedbi Programa financijskoga konsolidiranja Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za treće tromjesečje 2023. godine te Informaciju o Izvješću o provedbi Programa financijskoga konsolidiranja i rekonstruiranja Opće bolnice Konjic za drugo i treće tromjesečje 2023. godine.

Usvojeno je i Izvješće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a o provedbi Preventivnoga programa na platformi za rano otkrivanje raka pluća i bronhija uz uporabu umjetne inteligencije. Istaknuto je kako je zaključen ugovor o nadgradnji radiološkoga informacijskog sustava, što podrazumijeva nadgradnju radiološkoga PACS i RIS sustava i ugradbu poslovne aplikacije za organiziranje i planiranje preventivnih programa za otkrivanje raka pluća i bronhija uz uporabu umjetne inteligencije. Ugovor je uspješno proveden te se opisana platforma koristi u svim ugovornim domovima zdravlja i bolnicama u Županiji.

Vlada je danas dala suglasnost ministru unutarnjih poslova za zaključenje ugovora između Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti SUM-a i MUP-a HNŽ-a o uporabi Sveučilišnoga bazena u svrhu održavanja tjelesne spremnosti pripadnika Postrojbe za potporu Uprave policije koji redovito obavljaju kondicijske pripreme.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ-a, u iznosu od 5.954.515,00 KM. Sredstva će biti raspoređena za potporu udrugama i zakladama za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije, a bit će izmireni i troškovi realizacije izdataka na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, zdravstveno osiguranje, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju. Također, ovom će odlukom biti osigurana sredstva i za pokrivanje dijela troškova nabave i izradbe ortopedskih pomagala i drugih pomagala, a izdvojena su sredstva i za financiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja te subvencioniranja obveza plaćanja naknade za građevinsko zemljište i za jednokratne novčane pomoći.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila niz odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu u ukupnomu iznosu od 2.210.000,00 KM i to, između ostaloga, za: financiranje prijevoza učenika osnovnih škola u Županiji, organizacije i pojedince za uspjeh i izvanredne športske rezultate kao i za nacionalne udruge i organizatore nacionalnih manifestacija te za obnovu športske dvorane OŠ Bijelo polje.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka Županije, Vlada je dala suglasnost na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata i fotonaponskih elektrana, kao i objekata solarnih elektrana te za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije na lokacijama u Mostaru, Stocu, Prozor-Rami, Jablanici i Čitluku.

Vlada je, na prijedlog Županijskoga javnog pravobraniteljstva, prihvatila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o izvansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima u iznosu od 1.500.000,00 KM. Tom su odlukom obuhvaćena potraživanja otprilike 250 tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na umirovljenja, bolesti tražitelja ili bolesti članova njihovih obitelji, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravomoćnost pravorijeka i duljina trajanja sudskoga postupka.

Objava Zasjedala Vlada HNŽ: O hotelu Ero, pripremama policajaca, obrazovanju… pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Popularno danas