Vlada usvojila izvješća o radu zdravstvenih ustanova u HNŽ-u

-

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici u srijedu usvojila je Odluku o usvajanju izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, odnosno suosnivač HNŽ, te ih uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Riječ je Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Kantonalnoj bolnici “Dr. Safet Mujić” Mostar, Općoj bolnici Konjic, Domu zdravlja “Stari Grad” Mostar i Zavodu za javno zdravstvo HNŽ-a.

Vlada je današnju raspravu iskoristila i još jednom zahvalila svim zdravstvenim djelatnicima u cjelokupnom sustavu zdravstva HNŽ-a na svemu što su učinili za zaštitu i liječenje sugrađana tijekom pandemije koronavirusa, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Na sjednici je usvojen i u skupštinsku proceduru upućen Nacrt zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt zakona o elektroenergetskoj inspekciji.

“Postojeći zakoni osigurali su jačanje funkcije nadzora u tijelima županijske uprave, međutim njihovom praktičnom primjenom pokazalo se da su njihove pojedine odredbe koje se odnose na subjekte nadzora, prava i obveze inspektora i kaznene odredbe nedorečene zbog čega ih je nužno prilagoditi stvarnim potrebama”, navode iz Vlade HNŽ-a.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Programa rada i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a za 2020. godinu.

Usvojen je i Program razvoja malog gospodarstva HNŽ-a 2021. -2024. godinu, kojim su utvrđene smjernice razvoja malog gospodarstva, poticajne mjere, nositelji provedbe poticajnih mjera, aktivnosti provedbe, izvori sredstava, razdoblja provedbe mjera i metoda praćenja provedbe pojedinih mjera.

Strateški ciljevi razvoja su poboljšanje administrativnog i poslovnog okružja za investitore, unapređenje poslovnog okružja kroz smanjenja administrativnih prepreka i jačanje institucionalne potpore poslovnim subjektima, podržati povećanje konkurentnosti poduzeća, podržati povezivanje gospodarstva i znanstveno-istraživačkih institucija, potpora uspostavi i razvoju poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, potpora jačanju kapaciteta, tehnološkom razvoju i razvoju inovativnih digitalnih rješenja MSP i jačanje internacionalizacije i uključivanje u globalne lance vrijednosti (klasteri).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvoja Županije, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane “MARSSEL X” i “MARSSEL Y” na lokalitetu općine Stolac.

Vlada je usvojila niz odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade nematerijalne štete po odlukama Ustavnog suda BiH u ukupnom iznosu od 2.900 maraka.

Također je usvojena Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2020./2021. lovnu godinu na području HNŽ-a.

S obzirom na velike potencijale Županije u području lovstva, poglavito u razvoju lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem razdoblju, neophodno je dodijeliti u zakup lovišta koja dosad nisu dana u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veću razinu, istaknuto je na sjednici.

Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uvjeta za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam, navode iz Vlade HNŽ-a.

Vlada je, također, otpočela raspravu o davanju mišljenja o Prijedlogu amandmana na Ustav HNŽ-a koji se tiču konstitutivnosti srpskog naroda. Rasprava o ovoj točci dnevnog reda planirana je na nastavku sjednice Vlade koja će biti održana sljedećega tjedna.

spot_img
spot_img

Mostar vijesti