VLADA HNK: 8,8 MILIONA KM ZA CESTE I 4,3 MILIONA KM ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Na drugom dijelu 197. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela je Odluku o stavljanju na raspolaganje i odobravanju utroška razgraničenih prihoda iz 2022. godine Upravi za ceste Ministarstva saobraćaja i veza, u iznosu od 8.824.865,44 KM. Sredstva će biti utrošena za projekte te za pojačano investicijsko održavanje cestovnog saobraćaja. Također, usvojena je i Odluka o usvajanju Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2023. godinu kojim su obuhvaćene mjere i aktivnosti koje se provode u cilju očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cestama.

Na prijedlog Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka kojom je, u cilju provođenja mjera podrške izvozno orijentiranim klijentima, osiguran iznos od 300.000,00 KM. Odlukom je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu, u iznosu od 4.300.000,00 KM. 

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednoga zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK, zaključno sa 31. decembra prošle godine i uputila je Skupštini na razmatranje, kao i Informaciju o izvršenju Programa utroška sredstava sa pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2022. godinu.

Na nastavku sjednice donesena je i Odluka o izdvajanju 500.000,00 KM za podršku nauci i mladim naučnicima. Istaknuto je kako je ta odluka nastavak kontinuiranih aktivnosti Vlade u cilju promicanja, razvoja i unapređenja nauke, sa osobitim akcentom na podršku mladim naučnicima. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu Javnog poziva i precizno utvrđene metodologije.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju dijela novčanih sredstava predviđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ”Strateški projekti od značaja za HNK” u iznosu od 200.000,00 KM koja će biti raspoređena Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemala Bijedića.

Vlada je usvojila i Odluku kojom je Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrila nabavku jedanaest novih motornih vozila putem leasinga, za što je osiguran iznos od 576.000,00 KM. Jednoglasno je prihvaćena i Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o utvrđivanju plata, platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

radiokonjic.ba/vladahnk

31.03.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas