back to top

Šume i inovacije : Pošumljavanje uz pomoć drona

Danas je 21. mart, datum koji se Odlukom UN-a od 2012.godine obilježava kao Svjetski dan šuma.

Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosistema.  Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala tu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti educiranju javnosti o važnosti očuvanja šuma, za sva živa bića na planeti. Očuvati i zaštititi šume u Konjicu, kroz svoje redovne aktivnosti i projekte koje realizuje u saradnji sa Gradom i Federalnim institucijama, nastoji preduzeće Šumarstvo “Prenj” Konjic. Tim povodom za radiokonjic.ba, o planu pošumljavanja za 2024. godinu govorila je Elma Ljevo, rukovodilac u Službi za uzgoj i rasadničku proizvodnju pomenutog preduzeća.

„Ovaj plan se se odnosi na šumsko područje i na područje krša. Planirana površina za pošumljavanje unutar šumskog područja je negdje oko 77 hektara, gdje se planira pošumljavanje sa  192 hiljade sadnica. Na području krša planirano je pošumljavanje oko 8 hektara, sa 18.500 sadnica. Tu se uglavnom radi o našim autohtonim vrstama, kao što su  smrča, bijeli i  crni bor, bukva, hrast, javor, jasen i voćkarice. Pošumljavanje će se vršiti u gotovo svim gospodarskim jedinicama kojima gospodari naše preduzeće.”

Proritet Šumarstva “Prenj” je pošumljavanje područja koja su zahvaćena nelegalnom sječom, a poseban akcenat je, planom preduzeća, stavljen na opožarene površine. Tokom 2024. godine planirano je 15 hektara opožarenih površina u Konjicu pošumiti sa 38.000 sadnica, kazala je u razgovoru za naš portal, Elma Ljevo istaknuvši da je  cilju sanacije i pošumljavanja opožarenih površina, u toku 2024. godine, planirana realizacija projekta vrijednog 250.000 KM.

Elma Ljevo, rukovodilac u Službi za za uzgoj i rasadničku proizvodnju i Fedža Voloder, direktor Šumarstva “Prenj” d.d. Konjic

Šume i inovacije: Nova rješenja za bolji svijet

Za  projekat “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Homolje” vrijedan 250.000 KM, u skladu sa ovogodišnjom temom obilježavanja Svjetskog Dana šuma “ Šume i inovacije:Nova rješenja za bolji svijet”, biće korištena inovativna metoda pošumljavanja uz pomoć drona, pojašnjava direktor preduzeća Šumarstvo “Prenj” Konjic, Fedža Voloder.

„Ovaj projekat će se realizovati na inicijativu Grada Konjica, u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i Federalnim zavodom za agropedologiju i preduzećem Šumarstvo “Prenj“  Konjic. Projekat “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Homolje” apliciran je Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i nakon što je odobren biće implementiran tokom 2024.godine. Ono što je važno kada je ovaj projekat u pitanju i po čemu se razlikuje od  od prethodnih projekata koje smo mi imali zajedno u saradnji sa Fondom za zaštitu  okoliša, su tri aktivnosti“ navodi Voloder.

Prva od tih aktivnosti je mapiranje i procjena opožarenog područja, druga je akcija čišćenja i pošumljavanja na predmetnom području, a treća, kako je kazao Voloder, pilotiranje inovativnih praksi i modela u cilju remedijacije tla opožarenog područja. Šta u praksi znači posljednja aktivnost ovog projekta, za radiokonjic.ba pojasnio je Voloder.

“To je korištenje drona, odnosno korištenje malih bombica sa sjemenkama,  poznatih kao „seed bombs“,  to je inovativan metod koji će se po prvi put koristiti u našoj državi, dok je u nekim drugim primjena ovog metoda počela prije godinu ili dvije. Evo mi ćemo imati priliku da, najvjerojatnije prvi, u našoj državi vršimo takav metod pošumljavanja. Dakle,  to su male bombe sa sjemenkama, odnosno kuglice koje su napravljene od mješavine gline, pijeska i supstrata. Kuglice su učinkovita metoda pošumljavanja, posebno u područjima koja su teško dostupna ili gdje tradicionalne metode sadnje nisu izvodljive. U našoj zemlji, pa i na području Konjica nalazi se veliki broj površina koje su pod minsko-eksplozivnim sredstvima, tako da ukoliko se ove metode pokažu kao uspješne, iskoristit će se i za pošumljavanje takvih područja“ – poručio Voloder.

Seed bombs, odnosno sjemenske bombice, proizvodit će se u rasadniku preduzeća na Boračkom jezeru, a korištenjem ove tehnike u projektu  “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Homolje” Konjic će se svrstati među prve gradove u Bosni i Hercegovini koji su u svrhu pošumljavanja koristili ovu metodu.

radiokonjic.ba

21.03.2024.

radiokonjic.ba

Popularno danas