back to top

PLANINARSKO DRUŠTVO PRISOJE: Prigovor na Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad

PD PRISOJE je održalo sastanak na kojemu je dogovoreno da se pošalje prigovor na Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnje solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad.
Prigovor je dostavljen Vladi Hercegbosanske županije, načelniku općine Tomislavgrad, Općinskom vijeću općine Tomislavgrad te svim vijećnicima.

Prigovor na Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana
na području Općine Tomislavgrad
Poštovani,
Vezano za dokument Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad u kojem je predviđena izgradnja solarnih elektrana površine 613 hektara na južnim padinama planine Tušnice, lokacije Mala Tušnica i Tušnica, u ime članova Planinarskog društva Prisoje, velike većine mještana Prisoja i buškoblatskog kraja, iz tuzemstava i inozemstva, ulažemo prigovor iz navedenih razloga:

– Prostor na kojem je planirana izgradnja solarne elektrane se nalazi na južnoj strani planine Tušnice, na području koje kao rijetko gdje obiluje izvorima pitke vode od kojih je većina kapitirana i koristi se za opskrbu pitkom vodom većine kućanstava u Prisoju. Unazad nekoliko godina Općina Tomislavgrad je odbila zahtjev jednog od mještana Prisoja za izgradnju farme krava na navedenom području, pravdajući to činjenicom da se radi o vodozaštitnom području. Šumariji Tomislavgrad, zbog istog razloga, nije bilo dopušteno obaviti sječu u Maloj borovini na južnoj strani Tušnice. Međutim, kad se u igru uključio veliki igrač i krupni kapital, Općina Tomislavgrad ne ističe činjenicu da se radi o vodozaštitnom području, nego odobrava izgradnju solarnih elektrana na tom istom području na površini od 613 hektara. Zašto?
Utjecaj izgradnje solarne elektrane na tolikoj površini, krčenjem zemljišta, korištenjem teške mehanizacije, zagađenjem tla mikroplastikom i teškim metalima, bi dugoročno rezultirao trajnim zagađenjem izvora pitke vode na južnim padinama planine Tušnice.

– Općina Tomislavgrad u svim svojim planovima za prostorno uređenje općine ističe buškoblatski kraj kao veliki potencijal za razvoj turističkih aktivnosti. Kako se u te planove uklapaju megalomanski projekti solarnih elektrana i vjetroelektrana i to u današnje vrijeme kada su trendovi u turizmu mir, očuvana priroda i čisti zrak. Tko bi to dolazio slušati buku vjetroelektrana, gledati devastiranu prirodu i polja solarnih panela. I ovo malo stanovništva što je preostalo u buškoblatskom kraju, koji svaki dan traže razloge zašto i oni ne odsele u inozemstvo kao i velika većina njihovih sumještana koji su već tamo, dobili bi ogroman poticaj za odlazak iz rodnog kraja. Da ne spominjemo mogući povratak ljudi koji su već otišli u
inozemstvo. Od toga zasigurno ne bi bilo ništa. Kako to utječe na strategiju razvoja Općine Tomislavgrad. Bez rastuće populacije, nema ni ekonomskog rasta. Ovakvi projekti privatnih investitora ne vežu dodatna zapošljavanja jer se radi o automatiziranom sustavu, već samo bogaćenje ionako bogatih pojedinaca i siromašenje lokalnog stanovništva u smislu obezvrjeđivanja njihovog vlasništva, nekretnina i zemljišta.
– Svjedoci smo kako je u nedavnoj prošlosti izgradnja hidroakumulacije Buško jezero djelovala tragično na buškoblatski kraj, plodna zemlja završila pod vodom i potopljene kuće, lokalno stanovništvo raseljeno, mrvice od naknade za hidroakumulaciju se ulože u asfaltiranje putova kojima više nema tko prolaziti i koji zarastaju u korov i šumu. Valjda smo naučili nešto iz vlastitih pogrešaka…

– Javna rasprava, koja to nije ni bila, odigrana je tako da nitko od mještana nije ni znao za nju, niti za planove koje planiraju raditi u njihovom kraju. Javna rasprava bi trebala biti javna, transparentna i održana u naselju gdje se planiraju izvoditi takvi projekti. Lokalno stanovništvo koje je direktno ugroženo takvim projektom bi trebalo dobiti mogućnost da iznese svoje stavove i mišljenja. Predstavnici u Općinskom vijeću bi trebali upoznati mještane o projektima za koje daju suglasnost, a koji bitno utječu na njihov život i to u negativnom smislu. Mjesna zajednica također nije reagirala, iako je ugrožen osnovni životni uvjet stanovništva na području njenog djelovanja, opskrba pitkom vodom.
Zbog svih navedenih činjenica tražimo da Općinsko vijeće raspravi o ovoj tematici i uvaži navedene stavove, te izmjeni Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad na način da se lokacije s južne strane planine Tušnice izbrišu i to područje proglasi zaštićenom zonom. U protivnom ćemo organizirati potpisivanje peticije šireg obuhvata protiv izgradnje solarnih elektrana i iskoristiti sve pravne mogućnosti koje imamo na raspolaganju da bi smo navedene radnje zaustavili i o tome i svim ostalim činjenicama koje ne služe na čast ni Općini Tomislavgrad ni predstavnicima u Općinskom vijeću izvijestiti medije.

Dostavljeno:

Općina Tomislavgrad
n/p načelnik Ivan Buntić
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad
n/p predsjednik, Ilija Papić
Vlada Hercegbosanske županije
n/p predsjednik Ivan Vukadin
n/p ministrica gospodarstva Dijana Puzigaća

VIJEĆNICIMA OV TOMISLAVGRAD:

planinarsko društvo prisoje: prigovor na odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine tomislavgrad

planinarsko društvo prisoje: prigovor na odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine tomislavgrad

Objava je PLANINARSKOG DRUŠTVA PRISOJE

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Popularno danas