back to top

Općina Prozor – Rama • Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2024. godinu

općina prozor - rama • javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u općini prozor-rama za 2024. godinu

08.01.2024. 11:51

Broj: 01/1-30-40/24
Dana:  08.01.2024.god
 
Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama,  o b j a v l j u j e
 
 

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2024. godinu

 
Pozivaju se sve  neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.
Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.
Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici prozor-rama.org.

Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdano do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:
 

OPĆINA PROZOR/RAMA
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2024. godinu“

 
Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.
 
Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama.
 
Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2023. godine smatrat će se prijavljenima.
 
Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.

       NAČELNIK
                                                                                                     dr. Jozo Ivančevićprozor-rama.org

Popularno danas