back to top

Općina Grude osigurala financijsku potporu roditeljima za boravak djece u vrtićima

Općina Grude objavljuje javni poziv za raspodjelu financijskih sredstava dječjim vrtićima na području općine Grude kao potporu roditeljima djece rane i predškolske dobi.

U cilju održavanja i razvoja predškolske djelatnosti, u proračunu općine Grude osigurana su financijska sredstva za potporu obiteljima sa djecom rane i predškolske dobi.

Svrha ove mjere je poticanje uključenosti i obuhvaćenosti predškolske djece u programe ranog i predškolskog odgoja.

Na javni poziv se mogu javiti dječji vrtići koji provode verificirane programe cjelodnevnog i poludnevnog boravka a registrirani su na području općine Grude.

Mjera će se ostvariti na način potpunog podmirenje troškova boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec svibanj 2024. godine. Vrtići iz članka 3. ovog Programa, dužni su podnijeti obrazloženi zahtjev za sudjelovanje u programu potpore, temeljem kojih će se odobriti financijska sredstva iz članka 1. ovog javnog poziva.

Rok za realizaciju ovog Programa je 15. lipnja 2024. godine.

Ovlašćuje se Služba za gospodarstvo, financije, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu, Odsjek za financije i upravljanje imovinom, da prati i nadzire izvršenje ovog Programa, a vrtići su dužni ovoj službi dostaviti potvrdu o namjenskom korištenju doznačenih sredstava.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Post Općina Grude osigurala financijsku potporu roditeljima za boravak djece u vrtićima je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas