Ombudsmen BiH Mitrović poziva vlasti HNK da otklone diskriminaciju Srba

-

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Ljubinko Mitrović izražava zabrinutost zbog teškog položaja Srba u Federaciji BiH čemu, između ostalog, ide u prilog i najnovija informacija prema kojoj je nakon provedenog konkursa u MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona zaposleno 26 osoba, među njima nijedan Srbin.

Ombudsmen ističe da Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nisu konstitutivan narod, s obzirom na to da Ustav tog kantona i drugi instrumenti prava u tom dijelu Federacije BiH nisu usaglašeni sa odredbama Ustava Federacije BiH i obavezujućom Odlukom Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda iz 2000. godine.

Ombudsmen u saopćenju za javnost apeluje na kantonalne organe da preduzmu sve neophodne radnje kako bi se otklonile višegodišnje štetne posljedice, a ključna od njih jeste da su Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu diskriminisani, te da je njihov sveukupni položaj godinama izuzetno težak i kompleksan, a sve kako bi se konačno proklamovala, ali i obezbijedila maksimalna jednakost svih građana tog kantona u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Ombudsmen Mitrović podsjeća da, imajući u vidu žalbe koje su se odnosile na diskriminaciju na nacionalnoj osnovi u svim policijsko-bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini prilikom procedure zapošljavanja i ostvarivanja prava iz i po osnovu radnog odnosa, te cijeneći značaj  navedene oblasti, Ombudsmeni za ljudska prava BiH su, u skladu sa svojim ovlaštenjima iz člana 2. Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH još 2017. godine sačinili Specijalni izvještaj o nacionalnoj i polnoj strukturi zaposlenih u policijsko-bezbjednosnim agencijama u BiH, sa preporukama za unapređenje stanja u toj oblasti.

Prema tom izvještaju u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona od ukupno 982 zaposlena svega su 82 Srbina i bez ijednog rukovodnog radnika iz reda srpskog naroda.

spot_img

Mostar vijesti