back to top

Održana 34. sjednica Vlade ŽZH

U četvrtak 11. travnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 34. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Doma zdravlja Ljubuški koji je upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Uredbe donesene na sjednici Vlade

Vlada je donijela Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovom Uredbom su utvrđeni kriteriji izbora vježbenika u tijelima državne službe: završen stupanj visoke stručne spreme odnosno završen ciklus visokog obrazovanja; prosjek ocjena završenog studija, trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje i invalidnost. Uredbom se želi minimalizirati utjecaj intervjua prilikom provedbe prijema vježbenika u tijela državne službe, na način da se intervju ipak zadržava kao faza natječajnog postupka, ali se potencijalna maksimalna razlika u dodijeljenim bodovima smanjuje. S ciljem dodatnog vrednovanja izvrsnosti kandidata tijekom studiranja uvodi se još jedan kriteriji za bodovanje, a odnosi se na nagradu za uspjeh tijekom studiranja u vidu dodjele bodova za dekanovu i rektorovu nagradu.

Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Odluke donesene na sjednici Vlade

Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi za 2024. godinu. Naputkom za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi za 2024. godinu propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi. Potpore su usmjerene za: model potpore proizvodnjama, model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta potpora.

  • Također je Vlada donijela Odluku o dodijeli koncesije gospodarskom društvu GP Toming d.o.o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Ljubuški 5“ na lokaciji Zvirići, grad Ljubuški;
  • Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje;
  • Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste županije Zapadnohercegovačke;
  • Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  • Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
  • Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke Široki Brijeg putem javnog nadmetanja.

Usvojena izvješća tijela uprave ŽZH za 2023. godinu

Vlada je usvojila Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2023. godini; Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Rješenja o razrješenju i imenovanju

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg, u sastavu: Miljenko Soldo, Jelena Mandić i Dražen Pinjuh i Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg u sastavu: Marijana Šimić, Miljenko Soldo i Drago Galić.

Post Održana 34. sjednica Vlade ŽZH je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas