back to top

Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Danas je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom održana 32. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Na dnevnom redu sjednice je bilo 12 točaka:

1.Usvajanje zapisnika s XXXI. sjednice Gradskog vijeća,

 1. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2023. godinu,
 3. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2024. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području Grada Ljubuškog,
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2024. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2024. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Ljubuškog,
 9. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za uporabu dijelova Grba Grada Ljubuškog,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za uvrštenje projekta „Izrada projektne dokumentacije za proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“ u Plan kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2024-2028 godinu,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti uz vodotok rijeke TMT i ostale rijeke na području Grada Ljubuškog

1.Usvajanje zapisnika s XXXI. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik je jednoglasno usvojen

 1. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

Aktualni sat je prošao bez vijećničkih pitanja

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2023. godinu
 2. Program rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2024. godinu

Točke pod brojem tri i četiri obrazložio je predsjednik Vijeća Tihomir Kvesić

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2023. godinu

Točku je obrazložio gradonačelnik Vedran Markotić

Nagrada grada Ljubuškog za životno djelo dodjeljuje se:
Fra Bonifaciju Rupčiću (1910. – 1984.), posmrtno
Povelja i Zlatni grb grada Ljubuškog uručuje se Franjevačkom samostanu Humac
Godišnja nagrada grada Ljubuškog dodjeljuje se:
Hospiciju Božanske milosti Ljubuški
Hospiciju se uručuje Povelja i Zlatni grb grada Ljubuškog

 1. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području Grada Ljubuškog,

Točku je obrazložio gradonačelnik Vedran Markotić

Gradonačelnik je u svom obrazloženju naveo da sutra ima sastanak s predstavnicima privatnih dječjih vrtića na području grada Ljubuškog te da se nada i da će sve učiniti da ne dođe do povećanja cijena usluga privatnih dječjih vrtića

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2024. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2024. godinu

Točke 7. i 8. obrazložio je također, gradonačelnik Vedran Markotić.

Markotić je naglasio da uskoro ide raspisivanje javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava za projekte iz područja športa i kulture

Bitno je naglasiti i to da se u odluci navodi da će se žurni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u tijeku godine podmirivati iz interventnih sredstava koja iznose 30 posto od proračunom predviđenih sredstava za te namjene

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Ljubuškog,
 2. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za uporabu dijelova Grba Grada Ljubuškog,

Točka 9. i 10. bile su više proceduralne naravi, a obrazložio ih je predsjednik Vijeća Tihomir Kvesić

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za uvrštenje projekta „Izrada projektne dokumentacije za proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“ u Plan kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2024-2028 godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti uz vodotok rijeke TMT i ostale rijeke na području Grada Ljubuškog

Točke 11. i 12. obrazložio je direktor JP Parkovi doo Ljubuški Nikica Vučić

Točka 11. odnosi se na Kanalizaciju u Ljubuškom – zapadni krak, Sanaciju vodonatapnog kanala Klobuk – Vojnići – Šipovača – Veljaci, Vodonatapnu mrežu u Klobuku, Pročistač otpadnih voda – postrojenje za obradu mulja, Izgradnju glavnog transportnog cjevovoda Studenci, Ligat, Trseljevina, Vodovodnu mrežu u Prologu, Izgradnju sustava javne odvodnje, Izgradnju vodovoda Zvirići – Stubica i izradu projektne dokumentacije za proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Točka 12. uglavnom se odnosi na asfaltiranje neasfaltiranog dijela parkinga kod vodopada Kravica, nove cijene parkiranja na parkingu te cijene ulaza posjetitelja na lokalitet Kravica.

Nakon što je „iscrpljen“ dnevni red sjednice, gradonačelnik Markotić i predsjednik Vijeća Kvesić čestitali su svim građanima Ljubuškog Dan grada te ih pozvali da nazoče doista bogatom programu proslave koji će biti priređen svake večeri ovoga tjedna, a završit će u idući ponedjeljak svečanom sjednicom Gradskoga vijeća Ljubuški.

Radio Ljubuški

Objava Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas