Ministar pravosuđa i uprave HBŽ-a i Šef tima za borbu protiv korupcije na prvom sastanku tijela za borbu protiv korupcije u BiH

Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Milan Bašić i Šef tima za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije Ivica Stanić nazočili su proteklih dana prvome strateškom sastanku za koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije u BiH. Ovo je prvi u nizu sastanaka koji organizira Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i poslove provođenja zakona u sastavu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

Veleposlanstvo SAD preuzelo je koordinacijsku ulogu, kako bi se na svim razinama vlasti  uspostavila profesionalizirana tijela za borbu protiv korupcije, koja se osnivaju kao Uredi za borbu protiv korupcije.  Do sada su takav ured formirale samo dvije županije, dok većina županija, uključujući i Hercegbosansku imaju privremene timove za borbu protiv korupcije, navodi se među ostalim u priopćenju Vlade HBŽ-a.

Podsjećamo,  takav tim Vlada Hercegbosanske županije imenovala je još 2016. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije uspostavilo je zakonodavno-pravni okvir za formiranje Ureda u HBŽ-a, te je u tom cilju izmijenjen set zakona kao i usvojena Uredba za borbu protiv korupcije. Ured za borbu protiv korupcije će u Hercegbosanskoj županiji imati status samostalne upravne organizacije, kojom upravlja Šef Ureda. INL je u suradnji sa OSCE-om donirao i dio informatičke opreme Timu za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, a Ugovor o donaciji je u ime Vlade Hercegbosanske županije potpisao predsjednik Vlade Ivan Vukadin.

Vlada HBŽ-a

Objava Ministar pravosuđa i uprave HBŽ-a i Šef tima za borbu protiv korupcije na prvom sastanku tijela za borbu protiv korupcije u BiH pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas