back to top

Kada će ŽZH dobiti Ured za borbu protiv korupcije?

Županija Zapadnohercegovačka jedna je od rijetkih županija u Federaciji BiH koja nema uspostavljen Ured za borbu protiv korupcije.

Inače, Zakon o Agenciji definira korupciju kao svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnoj, entitetskoj, županijskoj razini, razini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gradskoj ili općinskoj razini, koja može dovesti do privatne koristi.

Korupcija posebno može uključivati izravno ili neizravno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvaćanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njezinu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primatelja mita.

ŽZH ima Povjerenstvo

Upravo jedan od glavnih problema u borbi protiv koruptivnog djelovanja je samo nepostojanje ureda u svim županijama u Federaciji, ali i činjenica da se od županije do županije prakticira drugačiji pristup.

Umjesto Ureda, u Županiji Zapadnohercegovačkoj postoji Povjerenstvo za sprječavanje korupcije u čijem su sastavu: Mihovil Bilać, Mario Damjanović, Petar Pišković, Srećko Mandić, Ante Barić i Sanja Karačić.

Nedavno su u susjednoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji najavili osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije, stoga, zanimalo nas je možemo li uskoro očekivati osnivanje takvog Ureda u ŽZH, ali i što je Povjerenstvo na čelu s Mihovilom Bilaćem uradilo u protekle dvije godine.

Naime, Vlada ŽZH je tada usvojila Strategiju ŽZH za borbu protiv korupcije za razdoblje 2022.-2024. i Akcijski plan za provedbu navedene strategije, za čiji je nadzor zasluženo Povjerenstvo uz koordinaciju aktivnosti svih institucija i javnih službi Županije Zapadnohercegovačke u borbi protiv korupcije.

Što se konkretno uradilo?

Iz Vlade Županije Zapadnohercegovačke su za Jabuka.tv naglasili kako je “pokrenuta procedura za izradu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj, što je jedna od predviđenih mjera u Strategiji Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije”.

Mjere iz Akcijskog plana koje su provedene u dosadašnjem razdoblju su sljedeće:

 • 1.1.1. Izvršiti analizu postojećih nadležnosti i pravnog temelja za rad tijela za sprječavanje korupcije u ŽZH;
 • 1.1.2. Izraditi analizu praksi profesionalizacije drugih razina vlasti u BiH;
 • 1.2.1 Definirati kriterije za imenovanje kontakt osoba u institucijama s javnim ovlaštenjima u ŽZH i kreirati smjernice za njihov rad;
 • 1.5.1 Inicirati određivanje kontakt osoba/koordinatora (i zamjenskih članova) preventivnih antikorupcijskih aktivnosti na razini JLS;
 • 2.1.2 Izrada Planova integriteta u svim tijelima uprave u skladu sa Smjernicama APIK-a;
 • 2.2.1 Analizirati propise koji se odnose na izbor rukovoditelja svih tijela uprave ŽZH i predložiti precizirane kriterije za izbor, ocjenjivanje i razrješenje;
 • 3.1.1 Analizirati strukturu zdravstvenih usluga kod kojih su liste čekanja izražene;
 • 3.1.2 Na osnovu analize donijeti kriterije za formiranje listi čekanja – usluge;
 • 3.1.3 Utvrditi kriterije na osnovu kojih se omogućavaju prioriteti na listama čekanja – korisnici;
 • 3.1.6. Omogućiti pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga;
 • 3.1.7 Utvrditi kriterije i proceduru za imenovanje članova Povjerenstva za lijekove;
 • 3.1.8 Utvrditi proceduru za rješavanje zahtjeva za obavljanje zdravstvene djelatnosti;
 • 3.1.10 Donijeti Odluku o potrebi uspostavljanja integriranog zdravstveno-informacijskog sustava na području ŽZH;
 • 3.1.11 Uraditi analizu trenutnog stanja i kapaciteta informacijskih sustava u zdravstvenim ustanovama ŽZH;
 • 3.1.12 Specificirati potrebe za ustanove i objaviti javni poziv za nabavu softvera i opreme;
 • 3.1.13 Razviti integrirani zdravstveno-informacijski sustav na području ŽZH;
 • 3.4.4 Poboljšanje suradnje i koordinacije na realaciji „Inspekcija-Policija-Tužiteljstvo“ mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova u cilju efikasnije istrage koruptivnih kaznenih djela.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke planira formiranje Ureda za borbu protiv korupcije u skladu s obvezama koje imamo na putu prema Europskoj uniji, potvrdili su za Jabuka.tv iz županijske Vlade na naš upit.

Kada govorimo o aktivnoj borbi protiv korupcije, Centar za građansku suradnju Livno u prošloj godini organizirao ulične akcije, prezentaciju rezultata istraživanja o korupciji prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, ali i javne sastanke kojima su građani imali priliku nazočiti te razgovarati o ovoj gorućoj problematici, a aktivnosti su nastavili i u ovoj godini.

Ispunjenje obećanja

Upravo na prezentaciji održanoj u rujnu prošle godine, ministar pravosuđa i uprave ŽZH Vjekoslav Lasić najavio je donošenje dva zakona – Zakon o državnoj službi i Zakon o udrugama, a kako su nam kazali iz spomenutog ministarstva, poduzete su konkretne mjere.

Prema usvojenom Planu i programu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godine, u prvom polugodištu kalendarske godine predviđeno je između ostalog i donošenje Zakona o državnoj službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Potreba za njegovim donošenjem proistekla je iz dosadašnjih iskustava u primjeni zakona kao i trendova na području Federacije Bosne i Hercegovine za donošenjem zakonskog propisa kojim se istovremeno reguliraju prava i obveze državnih službenika i namještenika, kazali su za Jabuka.tv iz Ureda ministra pravosuđa i uprave ŽZH.

Potvrdili su nam kako je formirana radna skupina, koja je ograničena rokom, a koja radi na izradi nacrta Zakona o državnoj službi, nakon čega će isti biti upućen u daljnju proceduru.

Po pitanju Zakona o udrugama, čija izrada je također planirana u prvom polugodištu 2024. godine, navodimo da je sačinjen Nacrt zakonskog propisa. Također smo, sukladno članku 46. Poslovnika o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, broj: 34/23), u postupku pribavljenja relevantnih mišljenja, nakon čega slijedi njegovo upućivanje na jednu od narednih sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke sukladno poslovničkoj proceduri, objasnili su nam iz navedenog Ureda.

Važno je naglasiti kako Županija Zapadnohercegovačka ima brojne manjkavosti i nedostatke koje se tiču same oblasti zapošljavanja u javnom sektoru, što bi se donošenjem spomenutog Zakona o državnoj službi unaprijedilo. Također, osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije označilo bi korak naprijed u usvajanju važnih uredbi i normativnih okvira koji su ključni za jačanje vladavine prava i osiguravanje integriteta javnih institucija.

Post Kada će ŽZH dobiti Ured za borbu protiv korupcije? je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas