back to top

NAJAVA – 23. sjednica Općinskog vijeća Grude

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-747/24

Grude, 3.  svibnja 2024. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 9. svibnja 2024. godine s početkom u  11,00 sati:

 

 • Izvješće o ovjerenom mandatu u Općinskom vijeću Grude,

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 1.    Izvod iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Kolegija Općinskog vijeća Grude i imenovanju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“,
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Detaljnog plana za proširenje Gospodarske zone Grude “Pogana Vlaka-Poljanice”,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Grude-grad,
 7. Izvješće o radu JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u 2023. godini,
 8. Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2023. godini,
 9. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2023. godini,
 10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Grude” Grude u 2023. godini,
 11. Izvješće o radu JU Kulturni dom “Antun Branko Šimić” Grude u 2023. godini,
 12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju vlasništva u korist Ivana (Mire) Pejića iz Ružića,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 17. Prijedlog Odluke o preuzimanju imovine Osnovne glazbene škole Grude,
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za uvođenje novih zanimanja u Srednjoj školi “Antun Branko Šimić” Grude,
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine: Dragićina, Grude II. i Ružići I.,

 

Sjednica će se održati u novoj vijećnici Općine Grude.

 

Predsjedavajuća

Nives Tomas, v.r.

grude.info

Popularno danas