Javni uvid u Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu

Odbor za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude, na održanoj sjednici donosi Nacrt proračuna općine Grude za 2024. godine i isti se stavlja na javni uvid.

Z A K L J U Č A K
I.

Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu i isti se stavlja na Javni uvid.

Javni uvid će trajati od 11.12.2023. do 18.12.2023. godine.

Za provođenje javne rasprave određuju se Općinski načelnik i nadležna Općinska Služba.

II.

Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu bit će objavljen na Internet stranici: www.grude.info.

III.

U toku trajanja javnog uvida svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe, u pismenom obliku s obrazloženjem, na Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu nadležnoj Općinskoj Službi.

IV.

Nakon provedenog javnog uvida Općinski načelnik će utvrditi Prijedlog Proračuna općine Grude za 2024. godinu i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Grude”.

Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.

Post Javni uvid u Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas