FOTO: Na stručnom seminaru „Dani kvaliteta u zdravstvu 2023.“ sudjeluju i djelatnice Doma zdravlja Tomislavgrad

U Sarajevu, u razdoblju od 07.12.-8.12.2023.godine, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ) organizira „Dane kvalitete u zdravstvu 2023.“ na temu „ Učinkovitost sustava sigurnosti u zdravstvenim ustanovama“.

Stručni seminar „Dani kvalitete u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023.“ tradicionalna je manifestacija koja se održava već deset godina, namijenjena je koordinatorima kvalitete, vanjskim ocjenjivačima, ravnateljima zdravstvenih ustanova, zdravstvenim radnicima i suradnicima, a za cilj ima prvenstveno pružiti kontinuiranu edukaciju i usvajanje novih znanja iz oblasti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu kako bi proces pružanja zdravstvenih usluga mogao biti dugoročno održiv i kontinuiran.

Na seminaru sudjeluju i uposlenice Doma zdravlja Tomislavgrad: Prim.Dražana Šimić,dr.med.spec.oftalmolog, Bernardina Šarac, dr.med.spec.obiteljske med., Jela Šteko, med.sestra i Marija Lučić,mag.iur.

foto: na stručnom seminaru „dani kvaliteta u zdravstvu 2023.“ sudjeluju i djelatnice doma zdravlja tomislavgrad foto: na stručnom seminaru „dani kvaliteta u zdravstvu 2023.“ sudjeluju i djelatnice doma zdravlja tomislavgrad

Na ovaj način AKAZ svake godine pruža priliku svim sudionicima da se upoznaju sa postojećim standardima i nastavku poboljšanja  kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

foto: na stručnom seminaru „dani kvaliteta u zdravstvu 2023.“ sudjeluju i djelatnice doma zdravlja tomislavgrad

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

www.tomislavnews.com/Doma zdravlja Tomislavgrad

www.tomislavnews.com

Popularno danas