back to top

FBiH: Poslodavci do sredine 2024. radnicima mogu uplatit do 2.520 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Pravo na pomoć, uslijed inflatornog rasta cijena, ima osoba koja ima zasnovan radni odnos s poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu.

Isplata pomoći

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM.

Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa.

Pomoć se može isplatiti u razdoblju od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja.

Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može prijeći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način.

Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uvjeti isplate.

Mogućnost povećanja prihoda zaposlenika

Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, set fiskalnih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija, kao ovlaštenog predlagača.

Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje važiti 30. lipnja 2024. godine, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Objava FBiH: Poslodavci do sredine 2024. radnicima mogu uplatit do 2.520 KM pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Popularno danas