CCI: Nastavljena loša praksa nepoštivanja zakonskih odredbi od strane Vlade HNK

CCI saopštenje za medije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je u septembru 2022. godine objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu koji sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.

Revizori su identifikovali brojne neregularnosti i slabosti koje je potrebno što prije otkloniti, međutim Vlada HNK nije ispoštovala zakonski predviđene rokove kako bi osigurala otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Rok za dostavu Plana za prevazilaženje nedostataka je 60 dana od dana objave revizorskog izvještaja, međutim Vlada HNK još uvijek nije dostavila Plan iako je rok istekao 01. decembra prošle godine. Ovo je nastavak loše prakse s obzirom na to da Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH nije ispoštovan ni 2020. godine kada je provedena ranija revizija ovog Kantona. Nepoštivanjem zakonskih rokova, u donošenju plana za prevazilaženje uočenih neregularnosti, dovodi se u pitanje implementacija revizorskih preporuka, ali i efikasnost u upravljanju povjerenim javnim sredstvima.

Ovo je izuzetno važno imajući u vidu da je u pitanju najviše izvršno tijelo u Kantonu koje bi trebalo da kroz svoj primjer demonstrira poštivanje zakona, a ne da ignoriše revizorske preporuke, što je trenutno praksa. Posebno zabrinjava podatak da je u revizorskom izvještaju dato 27 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu budžetskih korisnika ovog Kantona, od čega se čak 23 odnosi na preporuke koje nisu realizovane u prethodnom periodu.

Imajući u vidu sve navedeno, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Predsjednika Vlade HNK da što prije poduzme aktivnosti za donošenje Plana za otklanjanje nepravilnosti i osigura da svi budžetski korisnici pristupe uklanjanju konstatovanih slabosti u trošenju javnog novca. Dodatno, neophodno je da se  uspostave mehanizmi za praćenje realizacije revizorskih preporuka te da se revizorski izvještaji, za sve institucije koje su u nadležnosti HNK, upute u skupštinsku proceduru kako bi se uspostavio parlamentarni nadzor nad procesom javne revizije.

Popularno danas