Žrtve nasilja imaju zakonsko pravo na osobu od povjerenja

Osobe od povjerenja sa žrtvom prolaze kroz proces zadovoljenja pravde, od prijave do presude

Porast prijava porodičnog nasilja evidentan je posljednjih mjeseci. Žrtve su najčešće žene, a nakon femicida počinjenog 11.augusta u Gradačcu, ohrabrene su prijavljivati nasilnika.

Ipak, i dalje mnogo veći broj slučajeva nasilja ostaje neprijavljen potvrđeno je za Radio Konjic iz JU Centar za socijalni rad Konjic. Veliki je broj žrtava koje povlače prijavu saopštili su nam iz Policijske uprave Konjic.

Strah, nepoznavanje propisa i prava, ekonomska ovisnost od nasilnika, nedostatak podrške, neki su od razloga zbog čega odustaju od procesa prijave i zadovoljenja pravde. Upravo zbog toga postoje pomagačice, žene koje su obučene da im budu podrška u procesu traženja pravde i koje su kao takve uvrštene u zakonske propise.

Pomagačice unutar 4P mreže

Žrtva nasilja, od trenutka počinjenja nasilja nad njom, do prijave, medicinskog pregleda, pokretanja postupka protiv nasilnika i okončanja istog – izložena je ekstremnoj psihičkoj a nerijetko i fizičkoj ranjivosti. U tom procesu je veoma važno da pored sebe ima osobu od povjerenja, osobu koja će joj biti podrška u procesu zadovoljuenja pravde, osobu koja će joj davati smjernice u samom postupku. Upravo zbog toga postoje pomagačice – osobe od povjerenja u sklopu mreže 4 P, a 4 P podrazumijeva:

P – POMAGAČICA

P – PODRŽAVATELJICA

P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE

P – PRAVDA

Bitno je naglasiti da su to educirane žene koje žrtvu vode kroz proces od trenutka počinjenja nasilja nad njom do okončanja postupka – u najboljem interesu žrtve. U Konjicu imamo 4 pomagačice a jedna od njih je aktivistica Elvedina Dina Alić, osnivačica i predsjednica Udruzenja žena Nera iz Konjica koja pojašnjava njihovu ulogu u procesu zadovoljenja pravde.

žrtve nasilja imaju zakonsko pravo na osobu od povjerenja
Elvedina Dina Alić, pomagačica unutar 4 P mreže, osnivačica i predsjednica Udruženja žena Nera

„To je proces kroz koji vodimo osobu koja je trazila našu uslugu od same prijave do okoncanja njenog pravnog statusa. Kroz sve institucije ona ima pravo na našu podršku, na psihološku podršku i naravno da smo fizički uz nju ukoliko ona to želi. Moram istaknuti da mi nemamo pravo nikakvog uplitanja  u nadležnost  institucija koje rade svoj posao u procesu provođenja pravde, ali imamo pravo biti podrška žrtvi i skrenuti pažnju službeniku ukoliko se prema žrtvi ponaša neempatično“ pojašnjava Elvedina Alić.

Pomagačice, njih 55 u Bosni i Hercegovini, djeluju u 24 lokalne zajednice širom BiH. Njihove kontakte možete  potražiti na mapi portala mreza4p.com. U Konjicu kao edukovane, certificirane pomagačice osim Elvedine Alić djeluju: Beisa Mujkanović Borić, Mediha Hadžajlić i Arnesa Borić.

Bitno je naglasiti i da osoba od povjerenja ne mora biti članica 4 P mreže. Svaka žrtva ima zakonsko pravo da u procesu prijave, medicinskog pregleda, posjete centru za socijalni rad pored sebe ima svoju osobu od povjerenja pojašnjava Elvedina Alić:

„Osoba od povjerenja ne mora biti članica 4 P mreže. To može biti bilo koja osoba koja je bliska žrtvi nasilja koja traži svoj put zadovoljenja pravde. To može biti sestra, majka, prijateljica, komšinica, poznanica, brat ili slično. Znači institucije moraju prihvatiti osobu od povjerenja da bude u toku procesa prisutna sa žrtvom, a to je i po zakonskim propisima. “

Mreža 4 P i pomagačice unutar mreže u svakom trenutku procesa, od prijave nasilja do presude, brinu da su osigurana i ispoštovana sva prava žrtve, da su u službene spise uvedene sve bitne informacije koje su od značaja za donošenje konačne presude, od zapisnika tokom prijave nasilja, ljekarskog pregleda i zapisnika o povredama, izjava u centru za socijalni rad i slično.

Kontakte pomagačica u gradovima u BiH možete pronaći na linku:

Mapa 4P

radiokonjic.ba

20.09.2023.

[email protected]

radiokonjic.ba

Popularno danas