Zimsko održavanje regionalnih puteva na području Konjica

Ministar saobraćaja i veza HNK Ivo Bevanda o potpisanim ugovorima: Za Konjic su zadužene tri firme a vrijednost ugovora je oko 500 hiljada KM

Ministarstvo saobraćaja i veza svake 4 godine provodi proceduru odabira izvođača po pitanju zimskog održavanja prometnica i nakon provedene procedure potpisuju se ugovori sa izvođačima za svaku godinu posebno. Ti ugovori vrijede do isteka 2024. i već je pokrenuta procedura za nove.

Novoizabrani ministar saobraćaja i veza u Vladi HNK Ivo Bevanda govorio je o tome za Radio Konjic.

ministar saobraćaja i veza u Vladi HNK Ivo Bevanda

„Kada govorimo o području Konjica ugovori su potpisani sa firmama Đogić d.o.o. Prozor-Rama, PBP d.o.o. Konjic, i HP Investing d.o.o. Mostar. Na području Konjica imamo 7 putnih pravaca u okviru održavanja, a na području kantona 13. Od navedenih firmi, izvođač Đogić d.o.o. je na pravcima R- 418b Prozor-Bilići, PBP d.o.o. Konjic je na pravcima R- 418b Buturović Polje – Konjic, R -435 Konjic-Borci na pravcu Borci – entitestka linija sa RS-om, i na liniji Ostrožac-Ljeskovik. Firma HP investing je na pravcima R-435 Borci – Ćesim i na dionici Velika poljana – Potoci to je  R-435a.“

Govoreći o vrijednosti potpisanih ugovora na području kantona za 13 putnih pravaca iznos je oko 1.107.000 KM a za područje Konjica 498.150 KM

                „Vrijednost ugovora za putni pravac Prozor – Bilići što je u nadležnosti firma Đogić d.o.o. iznos je oko 151 hiljada maraka, na pravcu Buturović Polje – Konjic koja je u okviru kantonalne linije Ostrožac-Ljeskovik i iznosi 122 hiljade maraka , vezano za liniju Konjic- Borci  iznos je 118 hiljada, Borci-Ćesim 105 hiljada, Velika poljana – Potoci koja je u okviru kantonalne linije Borci-Ćesim u iznosu 211 hiljada, i Ostrožac-Ljeskovik 122 hiljade maraka“ poručio je ministar Bevanda.

radiokonjic.ba

08.12.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Popularno danas