Vuković: Dogovoren tekst novog kolektivnog ugovora

Danas je zgradi kantonalne Vlade u Mostaru održan  sastanak novog pregovaračkog tima s predstavnicima sindikata zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji se od 2.novembra zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora nalaze u generalnom štrajku.

Podsjećamo, prvi sastanak čelnika sindikata zdravstvenih radnika, novoizabrane premijerke HNK Marije Buhač i ministara zdravstva, rada i socijalne zaštite Milenka Bevande održan je 15. novembra, a tom prilikom Buhač je izjavila:

Potrebni su nam jasni finansijski pokazatelji o tome šta taj ugovor nosi u odnosu na opterećenje zdravstvenih ustanova i saglasnost svih učesnika zdravstvenog sistema koji su nadležni za isplate plata zdravstvenim radnicima. Vlada će, na svojoj konstituirajućoj sjednici, (četvrtak, 16. novembra), imenovati novi pregovarački tim koji će imati zadatak u najkraćem mogućem roku postići saglasnost sa predstavnicima sindikata kako bismo mogli krenuti ka finalizaciji ovog pitanja.”

16. novembra na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada HNK je donijela Rješenje o imenovanju novog Pregovaračkog tima Vlade HNK-a koji će nastaviti razgovore sa predstavnicima reprezentativnog sindikata za djelatnost zdravstva. Pregovarački tim čine: ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Milenko Bevanda, direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić, direktor Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Zlatko Guzin, v.d. direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a Ana Vidačak, direktor Doma zdravlja Stolac Kazimir Raguž i direktorica Doma zdravlja Jablanica Alma Budim Hondo.

Danas, 23.novembra održan je sastanak novog Pregovaračkog tima i predstavnika reprezentativnog sindikata zdravstva. Za radiokonjic.ba, u ime Pregovaračkog tima reprezentativnog sindikata SKB Mostar govorio je Dalibor Vuković.

“Finaliziran je i dogovoren tekst kolektivnog ugovora koji sutra ide na odlučivanje, na sjednici Vlade HNK. Ukoliko sutra Vlada HNK potvrdi tekst novog kolektivnog ugovora koji je usaglašen između dva Pregovaračka tima, taj tekst ide na potvrđivanje sindikatu i njegovoj skupštini. Nakon toga će se zakazati svečana sjednica na kojoj će biti potpisan novi kolektivni ugovor. Pregovarački timovi su usaglasili prezican tekst, sutra ćemo izaći u javnost sa tačnim ciframa, ali mogu reći da je na tragu onoga što smo dogovarali. Mi smo zadovoljeni pregovorima, na Vladi je sutra da donese Odluku. “

Osnovni zahtjev oko 4.000 radnika u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona početkom koji su ovoga mjeseca stupili u generalni štrajk  je povećanje plaća od 30 posto kroz sljedeće dvije godine.

 radiokonjic.ba

23.11.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas