back to top

Vlada usvojila program rada za 2024. i imenovala ravnatelja ZZO-a HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 16. redovitoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini.

Također, jednoglasno je za ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a imenovan Andrej Čović.

Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toploga obroka za sve korisnike Proračuna.

Proračun u iznosu od 8.892.961,25 KM

Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a utvrđenih županijskim Proračunom za 2024. godinu s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” u ukupnomu iznosu od 8.892.961,25 KM.

Vlada je Ministarstvu prometa i veza HNŽ-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu.

Kojim je predviđena uplata 2.705.000,00 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNŽ-a.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkomu razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenima za rad za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Za tu su nakanu osigurana dodatna proračunska sredstva te je dosadanji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 osoba s područja Županije.

Izvješće o radu

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata toga ministarstva za prošlu godinu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojeni su Informacija o realiziranju elektroenergentske bilance za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNŽ-a.

Usvojeni su i Informacija o realiziranju prometa naftnih derivata za 2023. te Plan njihova prometa za tekuću godinu.

Iz istoga resora usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku.

Dali su suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploatiranje tehničko-građevinskoga odnosno arhitektonsko-građevinskoga kamena u Mostaru i Jablanici.

Više odluka o utrošku novčanih sredstava

Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNŽ-a u iznosu od 570.000,00 KM.

Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za financiranje projekata osuvremenjivanja sustava zemljišne administracije u Županiji.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNŽ-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini.

Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o radu županijskoga Povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda u 2023. godini.

Vlada je prihvatila Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za prošlogodišnje razdoblje, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

Objava Vlada usvojila program rada za 2024. i imenovala ravnatelja ZZO-a HNŽ pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Popularno danas