back to top

Vlada HNK: Podrška turističkim projektima i dodatne isplate po vansudskim nagodbama

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 8. sjednici, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, usvojila odluke  o izboru korisnika finansijskih podrški iz sredstava ”Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu. Tim je odlukama za infrastrukturne turističke projekte izdvojeno 550.000,00 KM, potom za projekte iz oblasti zaštite okoliša 400.000,00 KM te za turističke manifestacije u gradovima i općinama HNK-a 300.000,00 KM. Za isti je resor usvojena i Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli novčanih sredstava planiranih Rebalansom Budžeta za 2023. kojom je povećana pozicija ”Transfer neprofitnim organizacijama” za iznos od 200.000,00 KM u cilju podrške udruženjima i neprofitnim organizacijama koje ulažu napore kako bi unaprijedili kantonalnu turističku ponudu.

Vlada je danas usvojila Informaciju o radu i efektima rada Inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša u 2023. godini. Ocijenjeno je da je u izvještajnom periodu nastavljen intenzivan inspekciji nadzor iz nadležnosti resornog ministarstva čime su značajno unaprijeđeni pravni okvir i poslovanje subjekata nadzora u skladu sa zakonskim propisima. Ministarstvo je danas zaduženo, u cilju zaštite javnog interesa i unapređenja poslovnog okruženja, osigurati materijalne pretpostavke za još intenzivniji inspekciji nadzor iz svoje nadležnosti.

Nastavljajući započete aktivnosti u vezi sa rješavanjem pravosnažnih sudskih presuda / rješenja, Vlada je usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja pravnim i fizičkim licima iz Rebalansa Budžeta HNK-a za 2023. godinu po zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi za čiju je namjenu odobreno 517.138,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu sa pozicije Ministarstva za plaćanje naknade u obrazovnim ustanovama u svrhu sufinansiranja upisa djece pripadnika boračke populacije na visokoškolske ustanove u školskoj 2023. / 2024. u iznosu od 18.800,00 KM za ukupno 94 korisnika te naknade.

Vlada je usvojila i Program utroška novčanih sredstava osiguranih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu Upravi za prognanike i izbjeglice sa pozicije ”Pomoć u održivom povratku”, kao i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Rebalansom sa pozicije ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu od 60.000,00 KM.

radiokonjic.ba/vladahnk

28.12.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas