Vlada HBŽ-a: Izgradnja fotonaponske solarne elektrane na lokalitetu Seline je u interesu županije

Na prijedlog Županijskog ministarstva financija, Vlada Hercegbosanske županije je na današnjoj sjednici prihvatila je  Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u tom razdoblju iznosili su 80.606.134,00 KM, a izvršeni su sa 70,83% u odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu. Ostvareni prihodi i primitci veći su  za 5,33% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine, ili za 4.076.670,00 KM u apsolutnom iznosu. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za isto razdoblje iznose 68.071.346,00 KM, a izvršeni su sa 59,81% u odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su veći za 10,66% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Kada je u pitanju ukupna operativna (raspoloživa) tekuća pričuva za isto izvještajno razdoblje ona iznosi 450.000,00 KM, što je 75,00% od Proračunom predviđene pričuve. Ukupno utrošena pričuva iznosila je 432.718,87 KM, što je 96,16 % od navedene raspoložive pričuve.  Vlada je utvrdila i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Razmatrajući prijedlog i mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku kojom se utvrđuje da je izgradnja fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad, lokalitet Seline, ukupne snage 100MW u interesu Hercegbosanske županije. Također na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je usvojila prijedlog Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju ove fotonaponske solarne elektrane. Koncesija se dodjeljuje kroz postupak nadmetanja po Javnom pozivu, sukladno odredbama Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije i Uredbi o dodjeli koncesija.

Vlada je usvojila Odluku kojom se Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije odobrava implementacija projekta „Poboljšanje položaja žena na tržištu rada perifernih industrijskih regija“-WIN, koji će biti sufinanciran od strane Europske unije. Radi se o projektu kojega je Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije tijekom 2023. godine, u suradnji s partnerima iz inozemstva, prijavilo na fond Europske unije te je projekt odobren za sufinanciranje. Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 221.595 KM, 20% sufinancira Vlada HBŽ a 80% Europska unija. Ovim projektom će se pokrenuti inicijative koje imaju za cilj poboljšanje situacije u branši poduzetništva s naglaskom na žene.

Vlada je dala suglasnost Upravi za ceste Hercegbosanske županije za prijavu projekta rekonstrukcije županijske ceste Donji Rujani – Čaprazlije na Javni poziv za financiranje i sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025. godina.  Financiranje rekonstrukcije navedene regionalne ceste planira se realizirati dijelom iz financijskih sredstava po Javnom pozivu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i drugim dijelom iz sredstava Proračuna HBŽ za 2024. i 2025. godinu.

Razmatrajući Zahtjev Doma zdravlja Drvar, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM za sanaciju štete nastale uslijed olujnog nevremena koje je zadesilo Drvar, 5.11.2023. godine, pri čemu je uništena krovna konstrukcija na zgradi Doma zdravlja.

Usvojen je prijedlog Odluke kojom se odobravaju financijska sredstava za nabavku obrazovnog materijala za realiziranje programa obuke predškolske djece u vrtićima na području Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 2.793,96 KM. Tema obuke je upoznavanje djece s najčešćim prirodnim i drugim nepogodama, ponašanje u slučaju pojave nesreća i katastrofa, te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.

Razmatrajući Izvješće županijskog Povjerenstva za koncesije o postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda vezano za Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu u koncesiju gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije, Vlada je prihvatila prijedlog Povjerenstva i usvojila Zaključak o ponavljanju navedenog Javnog poziva. Naime, nakon pregleda svih pristiglih ponuda, odnosno provedenog postupka ispitivanja ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da ni jedna pristigla ponuda za gospodarska lovišta koja su predmet koncesije ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva te da nadmetanje po ovom Javnom pozivu nije uspjelo. Stoga je jednoglasno donijelo zaključak o potrebi njegovoga ponavljanja i to za gospodarska lovišta: “Troglav” – Livno,”Jadovnik” – Bosansko Grahovo, “Gnjat” – Bosansko Grahovo, ”Klekovača Drvar”- Drvar, ”Raduša-Ljubuša” – Kupres i “Vran” – Tomislavgrad.

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog  karaktera, o kojemu je u periodu od 11.07.2023. do 2.8.2023. godine provedena i Javna rasprava,  te ga poslala u redovitu skupštinsku proceduru.

Na sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije koji je proslijeđen Skupštini Hercegbosanske županije u daljnju proceduru donošenja.

Vlada je također razmatrala te utvrdila prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2023. godinu kao i prijedlog Odluke o njegovom izvršavanju te ih također poslala u Skupštinu Hercegbosanske županije u daljnju proceduru donošenja i usvajanja, navodi se u izvješću sa sjednice Vlade HBŽ-a.

Objava Vlada HBŽ-a: Izgradnja fotonaponske solarne elektrane na lokalitetu Seline je u interesu županije pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas