back to top

Vlada HBŽ: 50 tisuća maraka za Osnovnu glazbenu školu Tomislavgrad

Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije prva točka Dnevnoga reda bila je razmatranje nacrta županijskog proračuna za narednu godinu kojega je sačinilo resorno ministarstvo temeljem zahtjeva proračunskih korisnika za Proračun 2024. godine. Nakon dostavljenih zahtjeva, Ministarstvo financija unijelo je u nacrt proračuna sva tražena sredstva proračunskih korisnika, bez ikakvih korekcija, te je iz toga proizašlo da ukupan Proračun za 2024. godinu iznosi 132.708.479,00 KM. Budući da ovako dobiveni iznos proračuna znatno premašuje gornje granice rashoda koje su utvrđene u Dokumentu okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2024. -2026. godine što je temelj za izradu proračuna, zaključeno je da je potrebno izvršiti korekciju nacrta Proračuna, u smislu njegove racionalizacije, a uzimajući u obzir kretanje i naplatu javnih prihoda. Stoga će predmetni nacrt Proračuna poslužiti kao polazište za održavanje konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, s ciljem smanjenja tekućih rashoda, kako bi se utvrdio  prijedlog proračuna, koji će biti razvojni i od interesa za Hercegbosansku županiju. Vlada je također razmatrala i utvrdila nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu te ga kao i nacrt Proračuna za narednu godinu poslala u Skupštinsku proceduru. U Skupštinsku proceduru poslan je i prijedlog Oluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine koji je utvrđen u iznosu od 22.690.000,00 KM. Razmatrana su i jednoglasno usvojena još dva prijedloga Zakona iz oblasti fiskalne politike Vlade,  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona 10 te su poslani u Skupštinsku proceduru.

Na sjednici Vlada je usvojila tri Odluke predložene od strane Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije; prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje HBŽ za 2024. godinu, prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje HBŽ za 2024. godinu i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje HBŽ za 2024. godinu. U financijskom planu Zavoda za 2024. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci u iznosu od 4.490.000,00 KM a bazirani su ponajviše na temelju izvršenja proračuna u 2023. godini. Na prihodovnoj strani najveći prihodi planiraju se ostvariti putem poreza od doprinosa za osiguranje od neuposlenosti  u iznosu od 3.511.483 KM i od godišnjih transfera Federalnog zavoda za zapošljavanje planiranih u iznosu od 976.017,00  KM. Najveći dio rashoda, u iznosu od 2.855.000,00 KM, odnosi se na tekuće transfere i druge tekuće rashode kao što su: materijalna i socijalna sigurnost neuposlenih osoba, novčana naknada osobama koje su ostale bez posla, doprinos za zdravstveno osiguranje za neuposlene te ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti neuposlenih osoba te plaće i naknade troškova uposlenih u Zavodu u iznosu 1.266.000,00 KM. Financijski plan Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2024. godinu, dostavljen je Skupštini Hercegbosanske županije na razmatranje i usvajanje.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava tekućeg transfera „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu u iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva su odobrena u svrhu ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Razmatrajući prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku kojom se odobravaju kapitalne potpore Osnovnoj glazbenoj školi „Tomislavgrad“ s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju kako bi se osigurali uvjeti za što kvalitetniju izobrazbu učenika koji sudjeluju na federalnim i međunarodnim natjecanjima i kulturnim događajima općine Tomislavgrad. Također na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je usvojila Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM. Transfer dijela navedenih sredstava u iznosu od 379.500,00 KM namijenjen je sufinanciranju Sveučilišta u Mostaru za 2023. godinu, zatim 143.500,00 KM za sufinanciranje Studentskog centra u Mostaru za 2023. godinu i transfer u iznosu 127.000,00 KM za sufinanciranje Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu.

Vlada je razmatrala i utvrdila nacrt Zakona o organiziranju javnih priredbi na prostoru Hercegbosanske županije. Predloženim zakonom uređuje se način organiziranja javne priredbe koja podrazumijeva okupljanje osoba radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane  djelatnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru, namijenjenom ili pogodnom za njihovo održavanje koje, s obzirom na očekivani broj sudionika ili karakter održavanja, zahtijeva poduzimanje dodatnih mjera osiguranja. Nacrt Zakona poslan je u Skupštinu Hercegbosanske županije u daljnju proceduru donošenja i usvajanja.

Usvojen je prijedlog Odluke kojom se prihvaća 5. kvartalno izvješće Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Bolnice te namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja ove Odluke od strane Vlade HBŽ koja je i odobrila Program, Županijska bolnica je dužna isto izvješće dostaviti i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Jednoglasno je utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2024. godinu kao i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2024. godinu. Oba dokumenta poslana su u Skupštinsku proceduru usvajanja.

Razmatrajući Zamolbu Crvenog križa Hercegbosanske županije usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu financijske pomoći Crvenom križu Hercegbosanske županije za organiziranje i provedbu akcija dobrovoljnog darivanja krvi i za zahvalne obroke darivateljima krvi.

Vlada HBŽ

Objava Vlada HBŽ: 50 tisuća maraka za Osnovnu glazbenu školu Tomislavgrad pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas