Ugradnja plinske instalacije u dizel motor

Još uvijek malo tko zna, ali se ugradnja plinske instalacije u dizel motore radi već desetljećima. Kod nas je to još uvijek slabo poznata tehnologija, ali se u svijetu takva konverzija radi još od 80-tih godina prošlog stoljeća.

Procjene govore da u svijetu imamo oko 3 milijuna vozila s dizelskim agregatom, koji radi na mješavinu dizela i plina. Najveći broj takvih vozila i strojeva nalazi se u tehnološki razvijenim zemljama (Austrija, SAD, Indija, Kina …)

Princip rada plinske instalacije u dizel agregatu

Moderni plinski sustavi pružaju vrhunske performanse i kontrolu nad ubrizgavanjem plina u komoru za sagorijevanje. Kada govorimo o plinu u dizel motorima, trebamo naglasiti da takav agregat radi uz pomoć kombiniranja određenog omjera plina i dizelskog goriva. Elektronika plinskog sistema, uz pomoć elektronike samog agregata, precizno dozira određenu količinu plina u cilindar. Plin koji se koristi u dizel agregatima može biti LPG ili CNG. Kada plin sagorijeva (zajedno sa dizelom), događa se mnogo jači proces izgaranja što rezultira smanjenim ispuštanjem štetnih krutih čestica kroz ispuh. Pored toga, bolje sagorijevanje daje veću iskoristivost motora (jači okretni moment), i mnogo čistije izgaranje kroz čitav sustav.

ugradnja plina u dizel motore, ušteda na plinu
Plinska instalacija

Ubrizgavanje dizel goriva odvija se pod velikim pritiskom, što je slučaj i kada se kombinira plin i dizel. Plin se ubrizgava prije ventila za usisavanje zraka, gdje se i pomiješa sa zrakom, i na kraju se u cilindru pali uz pomoć nafte. Ovom kombinacijom, smanjuje se udio nafte, koji nadomješta određena količina plina.

Uštede na cijeni dizelskog goriva možda nisu očite, na prvi pogled. Ipak, kada se uzmu u obzir pozitivni učinci izgaranja plina u komori kod dizela, računica ide u korist ovom sistemu.

Miran rad motora, manje štetnih ispušnih plinova i značajno veći obrtni moment. Sve su to prednosti koje donosi ugradnja plinske instalacije u dizel motore.

Trebamo naglasiti da se plin najčešće ugrađuje u radne strojeve sa velikim dizelašima. Tu su uštete značajne, posebno kod „stojećih“ strojeva, kojima se potrošnja mjeri po radnim satima, a ne po prijeđenim kilometrima.

Koliko je efikasan plin u dizelskim motorima?

Efikasnost ugrađene plinske instalacije kod dizelaša ovisi o više faktora. Količina usisanog zraka, kao i kvaliteta zraka, imaju doprinos boljem i kvalitetnijem izgaranju. Pored toga, finoća raspršivanja dizel goriva ima utjecaja na proces izgaranja u cilindru.

Dinamika čestica (smjese) u cilindru doprinosi boljem/lošijem izgaranju. Sve to u konačnici daje rezultate koje vozač, ili radnik na stroju može da osjeti.

Kada se plin ugradi u dizel motor, takav sustav doprinosi boljem izgaranju nafte (do 95-98% od ukupno ubrizgane količine nafte).

Količina oslobođene energije znatno je veća, što nam daje veći obrtni moment, i miran rad motora. Već u nižim područjima okretaja po minuti, okretni moment može se povećati od 10-20%. To je veliko poboljšanje, posebno ako uzmemo u obzir da se najveći okretni moment pojavi pri nižim okretajima.

Povećanje snage ovisi o mnogo toga, ali je realno očekivati povećanje od 10-20%.

Vrste plinskih instalacija kod dizel motora

Slično kao kod benzinskih motora, i kod dizelaša imamo dvije vrste plinske instalacije. Jednostavnija, koja ne daje maksimalne performanse, zove se Venturij plinska instalacija, a druga je Sequential Injection instalacija sa kontroliranim, direktnim ubrizgavanjem.

Venturij instalacija ima jednu točku za ispuštanje plina u usisnu granu. Struja zraka (takt usisa) odvodi smjesu u odgovarajući cilindar, u kojem se kasnije odvija takt paljenja (eksplozije).

Kod direktnog ubrizgavanja, svaki cilindar ima svoju diznu za ispuštanje plina. Takva instalacija kompleksnija je od prve, skuplja je, ali i dosta bolja u vidu parametara i uštede na duži period eksploatacije.

Prednosti kod plinske instalacije

U konačnici, plin se ugrađuje u vozila s razlogom. Prednosti plinskih instalacija su mnogostruke, pa ćemo spomenuti neke.

Prvenstveno, vožnjom na plin štedite novce. Možete povećati doseg s punim tankom dizela i plina. Snaga motora se poveća, kao i okretni moment pri nižim okretajima. Dizel motori sa plinom rade tiše, imaju miran i pravilan rad.

Ispuh je čišći kada se u dizel motor ugradi plinska instalacija. Životni vijek turbine se znatno produži, kao i radni vijek motora.

Ušteda nije ista za svaku ugrađenu instalaciju. Posjetite link, ako želite provjeriti i izračunati uštedu vožnje na plinu. Dobivene vrijednosti mogu dati uvid očekivane uštede potrošnje plina i dizela.

Popularno danas