back to top

Razgovor sa ministrom saobraćaja i veza HNK Ivom Bevandom

Planirane aktivnosti na sanaciji regionalnih cesta na području Konjica

Govoreći o planiranim aktivnostima na području Konjica, ministar saobraćaja i veza u Vladi HNK Ivo Bevanda je rekao da je prije svega cilj završiti započete aktivnosti i projekte, a između ostalih radiće se na dionici Konjic- Borci, Borci-Glavatičevo, Kalovljakova Luka-Milaševica:

ministar saobraćaja i veza u Vladi HNK Ivo Bevanda

„Mi imamo potpisane ugovore i projekte koji su u fazi realizacije. Jedan od njih je Kalovljakova Luka-Milaševica. Tu je riječ o izradi asfaltnog zastora i to je prva faza treće poddionice gdje je ugovoreno 1.263.000 KM. Imamo i u mjestu Arapovići izvođenje radova na R-435 i to je 253 hiljade KM. U fazi smo i projekata za horizontalnu signalizaciju i kilometarske oznake i ti projekti zajedno iznose oko 120 hiljada maraka. Imamo izradu projektne rehabilitacije na regionalnoj prometnici R-435 na mostu Bijela u iznosu nešto manjem od 13 hiljada maraka. Na kantonalnoj Vladi nam je bila tema Elaborat eksproprijacije na R-437 Lipovci-Džanići a planirali smo izvođenje radova na sanaciji mostova Boračko jezero-Glavatičevo-Zenica i Argud u iznosu 221 hiljada maraka.

Kada govorimo konkretno o području gradske zone, radovi su planirani na mostu Bijela prema Glavičinama.

                „Riječ je poddionici motel Konak-most Bijela. Preduvjet za to je prikupljanje tehničke dokumentacije i rješavanje imovinskopravnih odnosa, a procijenjena vrijednost projekta je oko 3 miliona maraka. To je možda i najzahtjevniji projekat vezan za Konjic“ poručio je ministar Bevanda za Radio Konjic.

radiokonjic.ba

07.12.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Popularno danas