back to top

Rad Ministarstva finansija HNK u prvih 100 dana od imenovanja novog saziva Vlade HNK

U Informaciji Ministarstva i ministra finansija HNK se navodi da je od imenovanja novog saziva Vlade HNK prošlo tačno 100 dana. Ministarstvo finansija HNK, na čelu sa ministrom, gosp. Adilom Šutom pokrenulo je niz aktivnosti u pogledu izrade i donošenja jako značajnih finansijskih akata i dokumenata, važnih za funkcionisanje HNK.

U prethodnih 100 dana, Vlada je održala ukupno 12 sjednica, a veliki broj tačaka dnevnog reda odnosio se na Ministarstvo finansija po kojima je izvjestilac ili predlagač bio ministar finansija, gosp. Šuta.

Krajem prethodne godine, iako ograničeni vremenskim i ljudskim resursima, Ministarstvo finansija je aktivno radilo na pripremi izmjena i dopuna Budžeta za 2023. godinu, koje su usvojene i na Vladi i na Skupštini, kao i izmjene i dopune Zakona o izvršenju budžeta te Odluka o privremenom finansiranju za prvo tromjesečje 2024. godine čime nismo dopustili bilo kakvo ugrožavanje kantona, korisnika budžeta niti kantonalnih upravnih tijela i organizacija“, navedeno je u saopštenju.

Vlada i Skupština su, također na prijedlog Ministarstva finansija, usvojili Dokument Okvirnog Budžeta za period 2024. – 2026. godine.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila jako značajne dokumente od interesa za kanton. Na posljednjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog Budžeta, kao i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta, koji je poslije toga usvojen i na Skupštini, čime je naš kanton dobio budžet u ukupnom iznosu od 366,2 miliona KM, a na kojem je radilo Ministarstvo finansija.”

Kao komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, ministar Šuta uspostavio je redovnu komunikaciju sa načelnikom štaba i v.d. direktorom Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo gosp.Eugenom Ćubelom.

Paralelno s navedenim aktivnostima, ministar Šuta bio je proaktivan u pogledu otvorenosti prema medijima, građanima i zainteresovanoj javnosti. Upriličen je i novogodišnji prijem za novinare i predstavnike medija, koji su imali priliku kroz jednosatni razgovor, dobiti informacije na brojne teme. Također, Ministarstvo i ministar su blagovremeno izvještavali javnost o aktivnostima putem drugih kanala komunikacije“, navodi se iz ministarstva.

Ministar Šuta imao je niz posjeta ili radnih sastanaka sa predstavnicima općina, obrazovnih i kulturnih ustanova, sportskih kolektiva i uspješnih pojedinaca, sa željom da se uspostavi ili nastavi adekvatna i kvalitetna saradnja koja će rezultirati pozitivnim projektima, navodi se u Informaciji Ministarstva i ministra finansija HNK.

radiokonjic.ba/Ministarstvo finansija HNK

20.02.2024.

radiokonjic.ba

Popularno danas