back to top

OSR Konjic: Uginuće šarana na Boračkom jezeru

Ribočuvarska služba Organizacije sportskih ribolovaca Konjic je u proteklim danima na Boračkom jezeru zabilježila uginuće riba šarana, te je, kako su obavijesti na svojoj facebook stranici, postupila i obilazila jezero nakon niza prijava koje su zaprimili od strane sportskih ribolovaca i stanovnika Boračkog jezera.

O slučaju uginuća riba šarana na Boračkom jezeru su obavijestili Kantonalnu poljoprivrednu inspekciju HNK-a i Veterinarski fakultet UNSA, te su postupili u skladu sa njihovim uputama. Veterinarskom fakultetu UNSA su dostavili 3 (tri) primjerka prikupljenih uginulih šarana sa Boračkog jezera na analizu, odnosno utvrđivanje razloga uginuća.

Danas su od Veterinarskog fakulteta UNSA zaprimili nalaz od izvršenih analiza i, nažalost, ista je potvrdila njihove sumnje, odnosno prisustvo Carp edema virusa (CEV) koji kod riba šarana izaziva tzv. bolest spavanja od koje šarani oboljevaju i ugibaju.

Iz Organizacije sportskih ribolovaca Konjic naglašavaju da ovaj virus nema nikakvog utjecaja na ljude i druge vrste riba i životinja.

OSR Konjic će u skladu sa uputama Kantonalne poljoprivredne inspekcije HNK i Veterinarskog fakulteta UNSA nastaviti sa daljim aktivnostima na suzbijanju širenja ove bolesti šarana na Boračkom jezeru i uopšte na dijelu ribolovnog područja  Konjic.

OSR Konjic: Uginuće šarana na Boračkom jezeru

radiokonjic.ba/OSR Konjic

29.11.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas