back to top

Općina Prozor – Rama • NAJAVA: REDOVNA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

25.04.2024. 13:35

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama  (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  39. (tridesetdevetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  30.4.2024. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10,00 sati
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

 1. Izvadak iz zapisnika sa 38-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i utvrđivanju granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor – Rama,
 3. Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2024.godinu,
 4. Izvješće o ralizaciji Programa, projekata i mjera Strategije razvoja općine Prozor – Rama po sektorskim planovima za razdoblje 2011 – 2022.godina,
 5. Izvješće o ralizaciji Programa, projekata i mjera Strategije  razvoja općine Prozor – Rama 2022 – 2027.godine po strateškim ciljevima za razdoblje 2023.godina,
 6. Operativni plan realizacije Strategije razvoja općine Prozor – Rama za 2024.godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 1.1. –  31.3.2024.godine,
 8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ za 2023.godinu,
 9. Informacija o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Prozor“ Šćipe za 2023.godinu,
 10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Prozor – Rama za 2023.godinu,
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar Prozor – Rama za 2023.godinu,
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Dječiji vrtić „Ciciban“ Prozor za 2023.godinu,
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor – Rama za 2023.godinu,
 14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“  Prozor – Rama za 2023.godinu,
 15. Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite građana u 2023.godini,
 16. Informacija o stanju socijalne zaštite građana,
 17. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period  1.1. – 31.3.2024.godine,
 18. Pitanja i Incijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić     prozor-rama.org

Popularno danas