Održana 29.redovna sjednica Gradskog vijeća

Prijedlog Odluke o rebalansu budžeta za 2023. kao i Nacrt budžeta Grada za 2024. godinu usvojeni jednoglasno

Budžet grada Konjica se uvećava za više od 1,4 miliona maraka

Današnja, 29.redovna sjednica Gradskog vijeća protekla je bez većih diskusija a usvojeni su najznačajniji dokumenti važni za finansiranje.

Prijedlog Odluke o rebalansu budžeta za 2023. kao i Nacrt budžeta Grada za 2024. godinu usvojeni su jednoglasno. Predloženim izmjenama i dopunama – Budžet grada Konjica se uvećava za više od 1,4 miliona maraka jer je bilo  neplaniranih prihoda od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku,  a u skladu sa Zakonom o njegovateljima te Programom Mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima.  Budžet za 2024.godinu je nešto veći od 26 miliona maraka. Između ostalog opisan je kao razvojni, investicioni,  socijalni,  a detaljnije o tome je govorio Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u Službi za ekonomsko-finansijske i pravne poslove.

Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u Službi za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Predloženim izmjenama planiran je i transfer – pomoć narodu Palestine kojim će Grad Konjic izdvojiti  100 hiljada KM. U sklopu rebalansa gradonačelnik Osman Ćatić je poručio da će i 50 hiljada maraka biti izdvojeno za izgradnju parka posebno namijenjenog za djecu s teškoćama u razvoju, a u skladu sa potrebama koje je iskazalo Udruženje roditelja djece sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama u razvoju – Udruženje “I” Konjic.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić
Održana 29.redovna sjednica Gradskog vijeća

Predsjednici klubova o finansijskim dokumentima

Šefik Alihodžić, predsjednik Kluba SDA o Rebalansu i Nacrtu budžeta za 2024.
Himzo Muhibić, predsjednik Kluba Stranke za BiH o Rebalansu i Nacrtu budžeta za 2024.
Sejad Hakalović, predsjednik Kluba SDP o Rebalansu i Nacrtu budžeta za 2024.
Ajdin Tinjak, predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika o Rebalansu i Nacrtu budžeta za 2024.

Preostale tačke Dnevnog reda

Bez rasprava i posebnih pitanja usvojene su skoro sve ostale odluke poput Nacrta Statuta RTV Konjic uz prijedloge za dodatne izmjene, zatim Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanih primanja(paušal) vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora Centra za ribarstvo Neretva te Javni konkurs za imenovanje direktora Centra za ribarstvo Neretva. Šesta tačka je bila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora i tehničkog direktora PD Šumarstvo Prenj a to su Fedža Voloder i Dženan Šoto. I ova odluka je usvojena s tim što su vijećnici iz SDP-a bili suzdržani, a predsjednik kluba Sejad Hakalović pojasnio je da nisu na vrijeme obaviješteni o tome.

Sejad Hakalović, predsjednik kluba SDP BiH o imenovanjima u PD Šumarstvo Prenj

Iz Kluba SDA jednoglasno su prihvatili i tu Odluku jer, kako poručuje predsjednik Kluba SDA Šefik Alihodžić, imaju povjerenje u nadležnu komisiju.

predsjednik kluba SDA Šefik Alihodžić o imenovanjima u PD Šumarstvo Prenj

Prilikom usvajanja Prijedloga Odluke o potvrđivanju imenovanja Javnog pravobranioca Grada Konjica Ejuba Miljevića, protiv je bio Hakalović Sejad pozivajući se na sukob interesa zbog pozicije u gradskoj izbornoj komisiji.

Na to je odgovorio pomoćnik gradonačelnika u Službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu Hodžić Jasmin, pojašnjavajući da nema sukoba interesa.

Hodžić Jasmin pomoćnik gradonačelnika u Službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
održana 29.redovna sjednica gradskog vijeća
Održana 29.redovna sjednica Gradskog vijeća

O preostalim tačkama Dnevnog reda nisu se vodile diskusije, skoro da i nije bilo pitanja te je usvojeno i Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola Čelebići na period od 4 god, a to su Hajduk Semir predsjednik, i članovi Omerović Minela, Mustafić Amra, Elezović Adis, Kurtović Dalila, Omerović Alma.

Rješenje o imenovanju komisije za nastavak  izlaganja na Javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bijela. Usvojeni su i zaključci Gradskog vijeća među kojima je i Zaključak o odbijanju ponude za kupovinu privatnog zemljišta, a usvojen je i pohvaljen Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JU Dječije obdanište Zulejha Begeta za 2022.godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Centra za ribarstvo Neretva dd Konjic za 2022.godinu, a kao i uvijek, posljednja tačka je određena za pitanja i odgovore te je vijećnik Himzo Muhhibić iznio problem sa putnom komunikacijom Konjic – Buturović Polje na dijelu tzv „Vratnice“.

vijećnik Himzo Muhibić o problemu dijela puta na relaciji B.Polje-Konjic

Snimak sjednice GV Konjic možete poslušati u srijedu 06.decembra 2023. od 10 sati.

radiokonjic.ba

05.12.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Popularno danas