back to top

Održana 14. redovna sjednica Skupštine ŽZH

Četrnaesta, redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, sazvana na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Održana je u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke, u petak 22. ožujka 2024. godine, s početkom rada u 10 sati.

Predsjedavao je predsjednik Skupštine Ivan Jelčić koji je zastupnicima i ostalim sudionicima, nakon konstatiranog postojanja kvoruma u odlučivanju, pročitao Dnevni red (usvojen jednoglasno) u novoobnovljenoj višenamjenskoj dvorani koja je prilagođena potrebama ovakvih događaja i čiju su adaptaciju pozdravili zastupnici i članovi Vlade. Dvanaest točaka Dnevnog reda između ostalog je podrazumijevalo: usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke – usvojen jednoglasno, Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi (druga točka) kao “aktualni sat” uobičajeno je dala zastupnicima priliku kako bi se, osim na Dnevni red, osvrnuli i na određena tekuća pitanja iz političkog, gospodarskog i društvenog područja u obliku inicijativa, prijedloga, konstatacija ili primjedbi, što je vremenski zauzelo veći dio današnje sjednice – točnije puna dva sata.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić je nazočnima obrazložio Prijedlog Zakona o prostornom uređenju kao treću točku, te je nakon rasprave i glasovanja konstatirano kako je ovaj dokument usvojen jednoglasno. Zastupnik Tomislav Bandić (HRS) uložio je amandman kojeg je Vlada nakon razmatranja usvojila, a zastupnici u Skupštini podržali većinom glasova. Uslijedila je točka Prijedlog Zakona o građenju. Nazočnima ju je također približio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zvonimir Širić, a usvojena je jednoglasno nakon što je konstatirano kako su usvojena dva od tri uložena amandmana zastupnika Tomislava Bandića (HRS). Peta točka: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (skraćeni postupak) usvojena je s dva glasa suzdržana (Marija Lovrić HSP dr. Ante Starčević BiH i Tomislav Bandić HRS), nakon obrazloženja ministra pravosuđa i uprave Vjekoslava Lasića .

Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao šesta točka Dnevnog reda je usvojen jednoglasno . Zastupnicima i članovima Vlade ovaj Prijedlog Odluke pojasnio je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić. Uslijedio je još jedan Prijedlog Odluke – o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići. Usvojen je jednoglasno. Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić je ukratko obrazložio Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „ tekuće prijenose za političke stranke“ – osmu točku Dnevnog reda koja je usvojena uz jedan glas protiv (Zvonko Jurišić HSP BiH) te četiri suzdržana (Željko Dragičević, Ante Pavlović i Zdravko Herceg HDZ 1990. i Zrinko Čuvalo HSP HB i BiH ) . Sjednica je nastavljena još jednim Prijedlogom Odluke: o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. Usvojen je jednoglasno. Deseta točka je bio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti te je glasovanjem konstatirano kako je jedan glas bio protiv (Tomislav Bandić HRS), dva suzdržana (Zdravko Herceg HDZ 1990. i Zvonko Jurišić HSP BiH). Predsjednik Jelčić je obrazložio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu kao 11. točku koju su zastupnici jednoglasno podržali. Nakon obraćanja županijskog pravobranitelja Mate Lončara koji je na ovoj sjednici predstavio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu i nakon što je konstatirano kako je usvojen jednoglasno – zaključen je rad 14. redovne sjednice Skupštine ŽZH, priopćeno je.

Post Održana 14. redovna sjednica Skupštine ŽZH je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas