Održan seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – MOST ISTOK ZAPAD U BIH” u Livnu

Riječ je o projektu East West Bridge koji se realizuje u saradnji sa Vladom SAD-a i Ministarstvom vanjskih poslova SAD-aPredavači: Igor Davidović, Elvir Bucalo, Almir Badnjević, Robert Jovanović – moderator

Učešće na seminaru je uzela i gđa Željka Mihaljević, novinar i aktivista

DA LI SMO KONAČNO SPREMNI ZA PRVE ELEKTRONSKE I “FER IZBORE” U BIH ?

Spremni smo omogućiti građanima uvođenje digitalne tehnologije za  prve elektronske i “FER IZBORE” U BIH !

Direktor IDDEEA-e Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BIH gosp. Almir Badnjević kaže;

Sa modernizacijom CIK-a te uz podršku međunarodne zajednice u izbornom procesu, stekle su se pretpostavke za elektronsko glasanje.

Sada je na parlamentu BIH da to izglasa !

Staviti ovaj prijedlog kao važno pitanje prije izbora pred sve političke partije i donosioce odluka. Oni koji se eventualno budu tome protivili trebaju objasniti svojim građanima i biračima zašto se protive?

SPREMNI SMO 100% ŠTO SE NAS TIČE ZA PRVE ELEKTRONSKE IZBORE U BIH!

Tačna autorizacija i identifikacija biračaDigitalne tehnologije za biometrijsku provjeru biračaElektronsko skeniranje i tačno i brzo prebrojavanje listićaElvir Bucalo – osvrt i zaključci:

Sesija Akademije izvrsnosti održana u Livnu 27.10. pokazala još jednom da mladi ljudi nisu nezainteresirani za vlastitu budućnost, već im nisu ponuđeni pravci i alati kako bi ta budućnost, u svome gradu i u svojoj zemlji bila ostvariva.

Iako mladi (većina učesnika Akademije su došli iz Srednje strukovne škole u Livnu), nije im trebalo mnogo da se uključe u diskusiju, postavljaju pitanja na teme koje ih zanimaju i da predlažu aktivnosti. Kada je riječ o medijima, njihovoj podršci demokratskim procesima i demokratizaciju društva, vrlo su svjesni međusobnog uticaja politike i medija, ali i odgovornosti medija kada je u pitanju iskazivanje biračke volje građana.

Vrlo konkretnu: Pored niza dobrih prijedloga, učesnici su potakli inicijativu da se na društvenim mrežama oformi glasilo, kanal za mlade koji uređuju mladi ljudi i gdje se govori o temama koje interesuju njihove generacije. Slijedeći činjenicu da mladi najbolje razumiju jedan drugoga i da je prvi korak ka rješenju problema da se o njemu glasno govori i diskutuje, ova inicijativa je dobila punu podršku Akademije i biće pažljivo praćena i podsticana od strane eksperata okupljenih oko ovog projekta…Kratkom radionicom smo uživo vidjeli šta pri izborima znači pristrasnost medija i koliku ona ima ulogu u formiranju volje građana i njihove odluke kome dati povjerenje na biralištima.

Kakvu korist je donijela Akademija u Livnu?

Igor Davidović, bivši ambasador BIH – osvrt i zaključci:

Ustaljena i notorna konstatacija da su mladi apolitični i nezainteresovani  za promjene u svojim zajednicama ili u opštem društvenom okruženju, jednako je pogrešna koliko i opasna. Pogrešna je, jer manjak aktivizma mladih ne znači samo i jedino njihovu nezainteresovanost, nego  više odražava  njihovo nepovjerenje i prezir prema korumpiranim političkim akterima i njihovom višedecenijskom neodgovornom i rigidnom odnosu prema narodu, društvu i upravljanju razvojem. Opasna je, jer apstinencijom mladih prostor za monopol i dominaciju „tradicionalnim“ liderima nudi znatno sniženu tačku otpora i ostavlja mogućnost opetovanog deklarativnog  izjašnjenja „da su mladi naša budućnost“ ali i izostanak reakcije mladih na suštinsko ignorisanje i marginalizovanje, pa i manipulacije i političke zloupotrebe njihovog položaja u društvu.

Te vrijednosti, pretvorene u stav mladih, uobličene u ciljeve i postavljene kao zahtjev mlade populacije, znače i motiv za politički angažman, ne radi postizanja privilegija za pojedinačne aktere, nego radi postizanja i ostvarenja ambijenta za normalan život u svojim zajednicama.Starije generacije su korumpirane, ne uvijek i samo materijalno ili kriminogeno, nego hronično i po pravilu interesno – u očekivanjima i nadanjima za dobijanje neke koristi ili pozicija od političke „elite“ ili su zastrašeni i ućutkani da ostvarene dobiti ne izgube voljom naredbodavne nomenklature, pa šute da se „ne zamjere“ vlasti. Samoizolacija ili autocenzura mladih u takvom okruženju je najmanje efikasan instrument za ostvarenje interesa i vijednosti  mlade populacije.

Vrijednosti vladavine prava sa tačke gledišta mladih su jednake mogućnosti, pravedno, zakonito i transparentno zapošljavanje, sigurnost i dostojanstvo u radno-pravnom  statusu, iskorjenjivanje korupcije u obrazovanju, uređena i obezbijeđena zdravstvena zaštita mladih, postizanje primjerenog životnog standarda.

Diskusija sa mladima u Livnu i neki od zaključaka:

Zaštititi područje Livna kao “Park prirode” sa divljim konjima” i odgovorno se brinuti i upravljati tim dobrom.Formirati Turističku zajednicu u Livnu.Formirati vijeće mladih kao tijelo između civilnog društva i javne uprave.Da se na društvenim mrežama oformi glasilo, kanal za mlade koji uređuju mladi ljudi i gdje se govori o temama koje interesuju njihove generacije.Konstantno tražiti i zahtjevati od nadležnih insitucija podizanje kvalite usluga i servisa prema građanima.Ozbiljno pristupiti prijedlogu; da se objedine izbori lokalni i opći da budu zajedno svake 4 godine. (Otvoriti širu javnu raspravu)Otvoriti širu javnu raspravu za preustroj države i smanjenje nivoa vlasti, jer je ovakav sistem preskup i ne funkcionalan.Aktivnim učešćem mladih u demokratskim procesima mijenjati percepciju o bavljenju politikom na častan i odgovoran način.Na samom kraju Robert Jovanović, predsjednik EWB BIH, najavio je naredni Seminar u Brčko Distriktu za 02. 11. i otvorio pitanje kao jednu od tema o kojima će se diskutovati;

U Brčko Distiktu je trenutno najveći stepen diskriminacije u BiH, jer se njegovi stanovnici ne mogu kandidovati ni za jednu poziciju člana predsjedništva u BiH po sadašnjem Ustavu. Da li smo na tragu još jedne presude iz Srazbura?

ISTOK ZAPAD U BIH” u Livnu/EWBBiH

Radujemo se da smo se družili i radili sa mladima na seminaru Akademije izvrsnosti u Livnu.

East West Bridge in Bosnia and Herzegovina

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Oslobođenje

livnovine.com

Popularno danas