back to top

NAJAVA – 22. sjednica Općinskog vijeća Grude

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-461/24

Grude, 8. ožujka 2024. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 14.  ožujka  2024 godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajuće Općinskog vijeća Grude,
 3. Izvod iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 4. Vijećnička pitanja,
 5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za 2023. godinu (završni račun),
 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Grude u 2023. godini,
 7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog natječaja za imenovanje članova  Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 9. Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Grude i stalnih radnih tijela u 2023. godini,
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist TEGRAD d.o.o. Drinovci-Grude,
 11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Dalibora Leventića sina Ljube iz Drinovaca,
 12. Izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima Općinskih službi za upravu u 2023. godini,
 1. Prijedlog Detaljnog plana uređenja Stambeno-poslovnog kompleksa “BOBOŠKA”,
 2. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2023. godini,
 3. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2023. godini,
 4. Izvješće o radu HRK “Grude” Grude u 2023. godini,
 5. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2023. godini,
 6. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2023. godini
 7. Izvješće o radu HNK “Grude” Grude u 2023. godini,
 8. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2023. godini,
 9. Izvješće o radu u Boćarskog kluba “Grude” Grude u 2023. godini,
 10. Izvješće o radu u Boćarskog kluba Sv. Stipan Gorica-Sovići u 2023. godini,
 11. Izvješće o radu Udruge branitelja Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u
 12. godini,
 13. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2023. godini,
 1. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude u 2023. godini,
 1. Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2023. godini,
 2. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2023. godini,
 3. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2023. godini,
 4. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2023. godini,
 1. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2023. godini,
 2. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2023. godini,
 3. Izvješće o radu Glazbene škole “Grude” Grude u 2023. godini,
 4. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2023. godini.

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

 

                                                                                              Zamjenica predsjednice

 

                                                                                               Nives Tomas, v.r.

 

grude.info

Popularno danas