back to top

Mnogi očevi u BiH ne znaju da imaju pravo na rodiljski dopust

Iako mogućnost korištenja rodiljskog dopusta za očeve u BiH postoji već dulje od deset godina, mnogi tu priliku nisu iskoristili upravo iz neznanja.

Posljednji podaci nedavno objavljenog istraživanja “Otac na rodiljskom dopustu”, koje je uradio Sarajevski otvoreni centar, pokazali su kako je pravo na rodiljski dopust u Bosni i Hercegovini od 2016. do 2023. godine koristilo tek 0,36 posto očeva. Tu činjenicu potkrjepljuju i podaci Agencije za statistiku BiH koji pokazuju kako gotovo neznatan broj očeva zaposlenih na državnoj razini koristi tu mogućnost.

Naime, prema podacima Ministarstva financija i riznice Bosne i Hercegovine objavljenima u publikaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pod nazivom “Žene i muškarci u BiH”, tijekom 2018. godine rodiljski dopust koristilo je 11 muškaraca zaposlenih u institucijama BiH, godinu poslije to pravo iskoristilo je njih svega šestero.

Tijekom 2020. godine rodiljski dopust koristilo je 11 muškaraca, a 2021. godine, kao i 2022., na to pravo odlučilo se po 12 muškaraca zaposlenih u institucijama države BiH. Inače, prema Zakonu o radu u institucijama BiH, od 2013. godine otac ima pravo koristiti rodiljski dopust umjesto majke nakon 60 dana od rođenja djeteta, piše Večernji list BiH.

Ovim zakonom ženama i muškarcima jamči se pravo korištenja rodiljskog dopusta, ali pod različitim uvjetima. Za vrijeme trajanja trudnoće, porođaja i brige o djetetu žena ima pravo na korištenje rodiljskog dopusta od godinu dana neprekidno. Rodiljski dopust može početi 28 dana prije porođaja uz mogućnost kraćeg korištenja, ali ne kraće od 42 dana.

Otac djeteta može koristiti dopust umjesto majke nakon 60 dana od rođenja djeteta. To znači da roditelji ne mogu koristiti dopust istodobno niti otac može koristiti rodiljski dopust tijekom prva dva mjeseca po rođenju djeteta. U Zakonu se također navodi da radnik ima pravo na odgovarajuću naknadu za vrijeme korištenja rodiljskog i roditeljskog dopusta, što znači da se majke i očevi tretiraju jednako u pogledu ostvarivanja prava na naknadu. Kada je riječ o Federaciji BiH, pravo na rodiljski dopust očeva regulira Zakon o radu Federacije BiH.

Ovim zakonom predviđeno je pravo na rodiljski dopust u trajanju od jedne godine, dok očevi to pravo mogu koristiti 42 dana poslije rođenja djeteta.

„Radnik – otac djeteta može koristiti pravo i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može koristiti rodiljski dopust“, navedeno je u Zakonu o radu FBiH. To pravo očevi najčešće koriste u slučajevima kada im se supruga mora na posao vratiti prije nego što dijete napuni godinu dana.

Nadalje, Zakon o radu Federacije BiH ostavlja mogućnost rada s polovinom punog radnog vremena nakon isteka rodiljskog dopusta. To se pravo odnosi na ženu s djetetom najmanje do jedne godine života, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete žena ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako županijskim propisom nije predviđeno dulje trajanje tog prava, piše Večernjak.

Ovo pravo može koristiti i otac djeteta ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu. Također, u zakonu stoji i da nakon isteka godine dana života djeteta jedan od roditelja ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do tri godine života djeteta ako je djetetu, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, potrebna pojačana briga i njega.

Spomenuto istraživanje Sarajevskog otvorenog centra pokazalo je da je više od polovine (57,8 posto) anketiranih očeva reklo kako nisu upoznati s pravom na korištenje rodiljskog dopusta. Također, više od 70 posto njih izjasnilo se da bi koristilo rodiljski dopust da su znali kako postoji ta mogućnost. Tek 28 posto očeva anketiranih u spomenutom istraživanju dobilo je informacije o mogućnostima korištenja ovog prava od svog poslodavca.

Objava Mnogi očevi u BiH ne znaju da imaju pravo na rodiljski dopust pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas