Karađoz-begova džamija

-

Karađoz-begova džamija – U centru mostarske Fejićeve ulice nalazi se jedna od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o Karađoz-begovoj džamiji koja je izgrađena u periodu 1557-1558. godine. Djelo je slavnog osmanskog arhitekte Sinana, koja je ujedno i jedina njegova građevina u BiH.

Karađoz-begova džamija
Karađoz-begova džamija nalazi se u centru Fejićeve ulice u Mostaru

Glavni donator bio je slavni Mehmed-beg Karađoz. Ostao je poznat po svojim zadudžbinama kao što su medrese,džamije, tri mekteba i mosta te više hanova. Mehmed-beg je sigurno jedan od najvećih dobrotvora u historiji Mostara.

Umro je 1564. godine u Mostaru, i pokopan je u  haremu pored svoje džamije. Harem je ujedno jedan od najstarijih muslimanskih mezarja u Mostaru.

Sačuvano originalno slikarstvo

Karađoz-begova džamija je jedna od rijetkih džamija koje imaju sačuvano originalno slikarstvo.

Arabeskno slikarstvo 16.stoljeća pronađeno je u tri bosanskohercegovačke džamije a to su : Aladža džamija u Foči, Ferhadija džamija u Sarajevu i Karađoz-begova džamija u Mostaru. Sve navedene arabeske posjeduju iznimne vrijednosti arabesknog slikarstva.

Džamija uključuje četiri različita slikana sloja iz raznih perioda. Prva tri su urađena za vrijeme osmanlija a posljednji za vrijeme austrougarske uprave.

Drugi slikani sloj pripada početku 18. stoljeća nalazi se u prizemlju objekta i sastavljen je od cvjetnih motiva.

Treći sloj je u stilu osmanskog baroka i najvjerovatnije iz prve polovine 19. stoljeća. On je prekrio skoro čitavu džamiju. Treći sloj je najzastupljeniji i očuvan je u dobrom stanju. Četvrti sloj nastao je 1909. godine i tada je prekrivao čitavu džamiju. Bile su zastupljene geometrijske plošne ornamentike.

Karađoz-begova džamija
Jedna od rijetkih džamija koja ima sačuvano originalno slikarstvo

Uz džamiju su tada izgrađeni i islamska vjerska škola (medresa), biblioteka i javna kuhinja za siromašne. Također džamiju krasi visoka munara i njene kupole.

Dvorište džamije se proteže od uglova Karađoz-begove i Fejićeve ulice. Prije ulaza u džamiju nalazi se šadrvan (fontana za obavljanje abdesta). Ova građevina je jedna od najvećih spomenika islamske sakralne arhitekture 16. vijeka.

Za vrijeme posljednjeg rata oštećene su Karađoz-begova džamija i njena munara. Nakon duge i precizne obnove džamija je otvorena za sve posjetitelje.

Karađoz-begova džamija
Dvorište Karađoz-begove džamije
spot_img

Mostar vijesti